Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....

2014, nieuws / Bestuur

Het Wijkplatform Spijkerkwartier is per 01 januari 2014 overgegaan in het nieuwe:
"Bewonersoverleg Spijkerkwartier"


LAATSTE VERGADERING 10 SEPT 2014
LOCATIE: DE KLEINE CAMPUS
STATENLAAN
VERSLAG EN BEGROTING2015+WijkActiePlan

Naar de Formulieren voor de € Aanvraag van het Wijkbudget
DEADLINE 31 OKTOBER 2014


contactgegevens Bewonersoverleg:
Bewonersoverleg Spijkerkwartier
Postvak Lommerd
p/a Spijkerstraat 185a
6828DC Arnhem

e-mail: bewonersoverleg@spijkerkwartier.net

Het Spijkerkwartier is een wijk van 3 buurten: de Spoorhoek, de Spijkerbuurt en het Boulevardkwartier.

Voor het komend Bewonersoverleg Spijker & Spoor (officieel Spijkerkwartier) willen we graag de verloedering van het straatbeeld op de agenda: zwerfvuil, graffiti en aanverwante problemen.

Het verslag (in pdf) van de vorige keer staat hier: verslag19mei2014 bij TAPE

Hartelijke groet,
Namens de Spijkerbrigade

Astrid Stokman
Boulevard Heuvelink 108
6828 KV ARNHEM
026 – 848 3746
06 – 4034 7502
astrid@tebokkel.nl

 


Het vigerende Wijkactieplan Spoorhoek/Spijkerkwartier is geschreven voor de periode 2013-2015 in .pdf, dateerd van okt2013, is gepubliceerd door de gemeente en bevat: de wijkvisie, enkele belangrijkste actiepunten, een wijkprofiel en de wijk-aanpak.
De visie is als volgt:
"De wijkbewoners werken aan een vernieuwde buurtorganisatie: een vereniging met heel veel actieve leden, voor en door de wijk. De nieuwe wijkvereniging Spijkerkwartier wil de bestaande vrijwilligersgroepen ondersteunen en daarnaast stimuleren dat nieuwe initiatieven worden gestart. Het liefst óók met nieuwe mensen, zodat zo veel mogelijk bewoners zich betrokken voelen bij de wijk. Er is veel kennis in de wijk op verschillende gebieden. Er wonen hier (ervarings )deskundigen. De opgave is om deze kennis en het enthousiasme in de wijk te delen en te verbinden."


Wijkplatform (tekst wordt voorjaar 2014 aangepast aan Bewonersoverleg)

Het wijkplatform Spijkerkwartier Spoorhoek Boulevardkwartier is een open samenwerkingsverband waarbinnen door bewoners en andere belangengroepen overlegd wordt over financiële hulpverlening en over maatregelen die ten gunste komen van de wijk. Het wijkplatform is opgericht in het kader van het beleid van de gemeente om wijkgericht werken te realiseren. Professionele medewerkers en vrijwilligers zitten met een gezamelijk belang om de tafel. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, die na vaststelling in de volgende vergadering op deze site worden geplaatst.

De wijk "Het Spijkerkwartier" is een formele wijk volgens de officiële indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De wijk heeft daarin drie buurten, van noord naar zuid, met de formele namen: Hommelstraat e.o., Spijkerbuurt en Boulevardwijk. Zie bijgaande kaartje van het CBS (die daarvoor zelf Google gebruikt).

Deze drie buurten worden in het normale spraakgebruik niet zo genoemd. Noordelijk van de Steenstraat is een buurt (hier vaak ook wijk genoemd) lokaal bekend als "De Spoorhoek", en zuidelijk van de Steenstraat is bekend als het Spijkerkwartier. Dat deel bestaat dan uit Spijkerbuurt en zuidelijker het Boulevardkwartier.

Inmiddels wordt voor de naam van het wijkplatform niet alleen Spijkerkwartier gehanteerd, maar voor de volledigeheid: Spijkerkwartier, Spoorhoek en Boulevardkwartier.

Vastgestelde Wijkspeerpunten Spijkerkwartier en Spoorhoek 2006
Door het wijkplatform zijn de volgende vijf speerpunten vastgesteld:
- de aanpak van het grofvuil in het Spijkerkwartier en Boulevardkwartier
- het inrichten van verticaal groen in de Spoorhoek
- aanpakken gevaarlijk verkeer op het kruispunt Boulevard / Eusebiusbuitensingel
- invulling van de leemte in het jeugdbeleid in Spijkerkwartier, Boulevardkwartier en Spoorhoek
- concrete uitwerking 2 speelplekken voor Spijkerkwartier (1) en Spoorhoek (1)

Volgende vergadering
Zie de pagina Agenda voor het vergader-rooster.
Klik hier voor de Agendapunten voor de volgende vergadering (in aanbouw)

Contact WijkPlatform
Wijkplatform Spijkerkwartier Spoorhoek Boulevardkwartier
Postvak Lommerd
p/a Spijkerstraat 185a
6828 DC Arnhem.
e-mail: bewonersoverleg@spijkerkwartier.net

FORMULIEREN Nodig voor het aanvragen van budget:

Er zijn twee soorten budget:
- Regulier wijkbudget 2015
- Budget uit WijkActiePlan 2014-2015
Zie voor een nadere toelichting de link bovenaan deze pagina.

Verantwoording Wijkbudget Spijkerkwartier 2014
De finale verantwoording volgt pas begin 2015, als het boekjaar is afgelopen.
Dit overzicht dient als toelichting op de aanvraag voor budget voor 2015:
Verantwoordingsformulier2014
(opent .doc in nieuw venster).

Aanvraag Regulier Wijkbudget 2015 - Deadline 31 oktober 2014
Aanvraagformulier2015 Wijkbudget Spijkerkwartier 2015 (opent .doc in nieuw venster).

Aanvraag Budget uit WijkActiePlan 2014-2015 - Deadline 31 oktober 2014
Aanvraagformulier20142015 WAP-budget Spijkerkwartier 2014-2015 (opent .doc in nieuw venster).

Referentie: Het WijkActiePlan - het WAP
Het vigerende (in werking zijnde) wijkactieplan (opent .pdf in nieuw tabblad). 

 

Verslagen WijkPlatform (in acrobat *.pdf files):

Verslag 12 dec 2013
Verslag 5 september 2013
Verslag 14 maart 2013
Verslag 28 nov 2012
Verslag 23 mei 2012
Verslag 7 december 2011
Verslag 19 januari 2011

Verslag 8 december 2010
Verslag 8 september 2010
Verslag 30 juni 2010
Verslag 12 mei 2010
Verslag 10 maart 2010
Verslag 20 januari 2010
Verslag 9 december 2009
Verslag 28 oktober 2009
Verslag 2 september 2009
Verslag 24 juni 2009
Verslag 6 mei 2009
Verslag 11 maart 2009
Verslag 21 januari 2009
Verslag 10 december 2008
Verslag 29 oktober 2008
Verslag 3 september 2008
Verslag 9 juli 2008
Verslag 7 mei 2008
Verslag 12 maart 2008
Verslag 23 januari 2008
Verslag 12 december 2007
Verslag 31 oktober 2007
Verslag 5 september 2007
Verslag 27 juni 2007
Verslag 9 mei 2007
Verslag 14 maart 2007
Verslag 24 januari 2007
Verslag 13 december 2006
Verslag 1 november 2006
Verslag 6 september 2006
Verslag 28 juni 2006 (themavergadering jeugd en jongerenbeleid)
Verslag 10 mei 2006 (themavergadering verkeer)
Verslag 15 maart 2006
Verslag 25 januari 2006
Verslag 14 december 2005
Verslag 26 oktober 2005
Verslag 14 september 2005

--------------------

Nieuw Wijkbeheer:
Op deze pagina hebben interviews gestaan met de vorige opbouwwerkers in onze wijk, Joost Bos en Erma Cobussen. Die zijn verhuisd naar het archief.
Na het verdwijnen van het opbouwwerk, hebben enkele wijkbewoners namens de verschillende vrijwilligersgroepen het voortouw genomen op weg naar een alternatief. Onder de titel 'Wijkbeheer voor gevorderden' heeft Willem van Gent een voorstel geschreven.
Op 10 maart 2005 vond het eerste overleg hierover plaats tussen wethouder voor Wijkgericht Werken, dhr. Veenstra en een afvaardiging uit de wijk bestaande uit Willem van Gent, Yvonne de Ridder en Reinout Dubbelman.
Op 16 maart 2005 is de visie gepresenteerd aan het Wijkplatform.
Op 9 mei 2005 is opnieuw overleg geweest met wethouder Veenstra. Omdat gedegen oplossingen op zich laten wachten is vervolgens besloten om de raadspartijen uit te nodigen voor een avond over het Wijkbeheer met vertegenwoordigers van Spijkerkwartier en de Spoorhoek op 29 juni 2005 in buurtcentrum de Lommerd.

 

Oproep van het wijkplatform

Wijkbudget: geld voor goede plannen!

Stel, je hebt samen met je straatgenoten het idee opgevat om een barbecue te organiseren, om elkaar beter te leren kennen, en jullie komen nog geld te kort. Of, iets heel anders: je vindt dat er te weinig prullenbakken bij jou in de straat staan, zodat het er altijd een rommeltje is. Of je hebt een goed plan om een stuk braakliggend terrein om te vormen tot een speelplek. Dan is het misschien een idee om een beroep te doen op het wijkbudget.

Het wijkbudget is er voor bewoners van het Spijkerkwartier en Spoorhoek die goede ideeën hebben voor hun wijk of een buurtactiviteit willen organiseren, en daarvoor niet voldoende geld hebben. Het gaat dan specifiek om activiteiten of aankopen die in het belang zijn van (een deel van) de wijk en de wijkbewoners, en de wijkbewoners moeten zelf actief betrokken zijn bij de activiteiten. Zo doet de Groengroep Spijkerkwartier bijvoorbeeld regelmatig een beroep op het wijkbudget, en ook het Wijkfeest krijgt een aanzienlijke bijdrage uit het wijkbudget. Het Wijkplatform beheert het wijkbudget en beoordeelt de aanvragen die binnenkomen. In het wijkplatform zitten behalve bewoners ook de stichting Rijnstad (welzijnsorganisatie), de gebiedsagent, de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, de woningbouwcorporaties, de wijkmanager en de wijkbeheerder - (beide laatste zijn van de gemeente). Klik hier voor een lijst.

Een informatiefolder met aanvraagformulier voor de opzet van het plan is verkrijgbaar via Informatiefolder voor een plan Informatiefolder in een Acrobat-file, Aanvraag budget
Aanvraagformulier wijkbudget in acrobat-file - beide zoals eerder genoemd op deze pagina - of in buurthuis de Lommerd, Spijkerstraat 185 a, 6828 DC Arnhem, telefoon 4423549.

 

 


Naar boven