Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....

Foto's & Film


Copyright: KLM Aerocarto, foto van ca. 1925

Voor deze pagina wordt gewerkt aan de ordening van een groot aantal foto's en dia's. Dit beeldmateriaal is opgeslagen in het archief van de Werkgroep Spijkerkwartier of in archieven van (ex) leden daarvan. De verschillende archieven bevatten tezamen vele honderden foto's. De meeste daarvan werden gemaakt in de periode 1975 tot nu. Maar er zijn ook foto's die stammen uit het begin van de vorige eeuw, die komen voor een deel uit het Gelders Archief (v.h. Gemeentearchief). Voor een nader inzicht en samenhang in de historie achter de foto's wordt de historiepagina van deze site aanbevolen.

Wanneer deze pagina in eerste instantie zal zijn voltooid, dan zal opvallen dat er een lange periode aan foto's ontbreekt. Deze periode omvat ruwweg de tijd tussen 1915 tot 1975. De foto-pagina redactie zoekt aanvulling op deze foto's. Bezoekers van deze pagina die in het bezit zijn van historisch beeldmateriaal van Spijkerkwartier of Spoorhoek doen ons een groot plezier door hun oude foto's voor de site ter beschikking te stellen. U kunt deze foto's digitaal verzenden naar de foto-pagina redactie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen voor reacties of het melden van onjuistheden bij de bijschriften. Ook als u weet van anderen die ons verder kunnen helpen dan horen wij dat graag.

Het vraagt enige tijd om de grote verzameling van oude foto's op een prettige wijze toegankelijk te maken. Het is dus nog niet af. Wij hopen dat u net zoveel plezier beleeft bij het bekijken van de foto's als wij bij het samenstellen van deze pagina.

Het gebied betreft: Boulevardkwartier, Spijkerbuurt en Spoorhoek.

Een plattegrond uit 1889 ter orientatie
plattegrond 1889 (te vergroten op een nieuwe pagina)

Actuele plattegrond
Van de gemeente Arnhem bestaat een interactieve kaart. Inzoomen geeft voorbij een bepaald niveau betere detailkaarten. Op deze kaart publiceert de gemeente wekelijks ook alle bouwaanvragen en milieuvergunningen. De gemeente Arnhem publiceert daarnaast wekelijks alle binnengekomen vergunning aanvragen in de plaatselijke huis-aan-huis krant (De Arnhemse Koerier). In een soortgelijke toepassing als de kaart kan ook ingezoomd worden op een kaart op basis van luchtfoto's. En een kaart op basis van locaties voor de kinderopvang.

Straten met foto
1e Spijkerdwarsstraat - 2e Spijkerdwarsstraat - 1e Wijkstraat - 2e Wijkstraat - Achterstraat (inmiddels verdwenen) en Achtertuin - Blekersgang - Blekerstraat - Boekhorstenstraat - Boulevard Heuvelink - Driekoningendwarsstraat - Emmastraat - Hertogstraat - Kastanjelaan - Parkstraat - Prins Hendrikstraat - Spijkerstraat - Trompsteeg

Binnentuinen met foto
Achtertuin - Bestedelingentuin

Straten (nog aan te vullen foto's)
Apeldoornsestraat - Bloemstraat - Dijkstraat - Driekoningenstraat - Dullertstraat - Eusebiusbuitensingel - Gravenstraat - Hommelstraat - Johan Combéplein - Jufferstraat - Karel van Gelderstraat - Klarendalseweg - Kwekerijstraat - Lange Uitweg - Lombardstraat - Ir J.P. van Muijlwijkstraat - 't Nieuwe Land - Noord en Zuidstraat - Oude Klarendalseweg - 't Oude Land - Paterstraat - Poststraat - Prinsessestraat - Rietgrachtstraat - Riethorsterstraat - Riethorsterdwarsstraat - Schoolstraat - Singelstraat - Spoorwegstraat - Spijkerlaan - Steenstraat - C.A. Thiemestraat - Tuinstraat - Velperbuitensingel - Westeinde - Wiggerstraat

Verdwenen straten
Op de historie-pagina staat een overzicht met verdwenen straten.

Binnentuinen (nog aan te vullen foto's)
Ekologische tuin - Watertuin

Bijzondere foto's (nog toe te voegen)
º Luchtfoto's, een film van een rondvlucht boven Arnhem 1928, tekst: "Rondvlucht boven Arnhem met een Fokker, registratie H-NACT, juni 1928, bioscoopjournaal met tekstdia's - Start op de Kemperheide / Deelensche Heide. Vliegopnames boven Zypendaal (waar op dat moment de ITA (= Indische Tentoonstelling Arnhem), georganiseerd door J. Huges, wordt gehouden), Sint Marten, Janssingels (met Willemskazerne), Velperplein, Binnenstad, Markt (met Grote Kerk, Paleis van Justitie, Provinciehuis, Huis van Bewaring), Sint Walburgkerk, Lauwersgracht (met Schouwburg), Musis Sacrum, stille hoek bij Vroom en Dreesman, de Rijn, de oude haven, de Koepel, Lombok en Velp. Het vliegtuig landt, 'autoriteiten en genodigden' stappen uit; piloot is de heer J. Duimelaar".
Met de KLM boven Gelre's hoofdstad
º Thialf zwembad.
º Link naar luchtfoto's van de gemeente.


Film
Het Gelders Archief publiceerde een film over de rijtour van koninginnedag in 1931 door de wijk. Tekst: "Optocht in Arnhem, georganiseerd door het Oranje-comité, t.g.v. koninginnedag 1931, bioscoopjournaal met tekstdia's - Beelden van de stoet in Hertogstraat en Steenstraat; Mensen staan langs de kant van de straten; kort in beeld: Velperpoort. De stoet met praalwagens komt voorbij, deelname van de ENKA-harmonie. In de Transvaalbuurt voert een ruiter te paard de optocht aan; versierde auto's en praalwagens rijden door de Steijnstraat. De generale staf van 'Oranjedag' poseert voor de camera; menigte na voorbijkomen van de optocht."

Wijzigingsoverzicht:
6 januari 2013 - film toegevoegd
3 april 2006 - pagina Kastanjelaan, foto Fröbelschool toegevoegd
28 maart 2006 - pagina opmaak aangepast, delen verplaatst
26 maart 2006 - Boekhorsterstraat (25 foto's) en Boulevard Heuvelink (24 foto's)
3 maart 2006 - Blekerstraat (6 foto's)
27 februari 2006 - Bleekersgang (2 foto's)
26 februari 2006 - Bestedelingentuin (14 foto's)
10 februari 2006 - Achterstraat en -tuin (10 foto's)
2 februari 2006 - 2de Wijkstraat (2 foto's)
27 dec 2005 - 1ste Wijkstraat

  

 

 

 

 

 

 

Naar boven