Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....


Contact

Deze website wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie.
De redactie is per e-mail te bereiken op website@spijkerkwartier.net

Schriftelijk via Buurtcentrum de Lommerd, Spijkerstraat 185a, 6828 DC Arnhem.
Telefonisch ook via het buurtcentrum op nummer (026) 4423549
Per e-mail is de Lommerd bereikbaar via lommerd@spijkerkwartier.net

Meer informatie over de Lommerd.
Eigendom van deze website: de Werkgroep Spijkerkwartier, KvK 40125199.

Op deze pagina staan:
V de mensen die de huidige redactie van de site vormen
V wijkbewoners die bijdragen hebben geleverd aan de site
V de huisregels van de site

Redactie

Naar boven


De redactie bestaat momenteel uit deze personen:
Egbert Bouwhuis: redactie

Vacature 2018/01:
iemand bij voorkeur uit de wijk die - één of enkele rubrieken - wil meelezen en correcties naar de redactie wil sturen.

Vacature 2018/02:
stage voor iemand die ervaring wil opdoen met web-werk.

 

 

 

 

 

 

 
 

 


De webredactie Spijkerkwartier/Spoorhoek heeft dus bovenstaande behoefte aan nieuwe medewerkers.
Interesse?
website@spijkerkwartier.net


Bijdragen
Naar boven

De Webredactie stelt bijdragen van wijkbewoners op prijs.
Een bijdrage leveren? website@spijkerkwartier.net

De volgende personen worden hartelijk bedankt voor hun inbreng, meedenken, aanleveren van tekst en/of foto's of andere bijdrage aan deze website:
Gysanne Alkema, Marlies Hummelen en Karen van Rijsewijk schreven diverse teksten.
Joep Mannaerts, Han Doornebosch, Egbert Bouwhuis en Joost Bos leverden artikelen, gegevens en foto's over de historie van de wijk.
Henny de Monnink, Herman van Ommen en Eric Vos stuurden prachtige foto's
Jan Franssen, Jacq Top en Wilbert de Haan leverden bijdragen vanuit de Spoorhoek.
En verder ontvingen we bijdragen van Nellie Adriaans, Peter Ennen, Leen Kuiper, Josien Sewüster, Eric Veltink, Pien Floor, Sjoerd Kulsdom, Jan Bijker, ....


Naar boven


De redactie is veel dank verschuldigd aan drie mensen die aan de wieg van de website hebben gestaan en veel hebben betekend.


Pauline Meijwaard

Henk Lasschuit

Justine vd Berg


Huisregels
Naar boven

Huisregels voor de redactie van Website Spijkerkwartier/Spoorhoek


1) De site gaat over ontwikkelingen, verschijnselen, gebeurtenissen of personen in Spijkerkwartier en Spoorhoek. Alles op deze site heeft direct of indirect met de wijk of haar bewoners te maken.

2) Informatie of artikelen op deze site mogen niet in strijd zijn met de wet. We mogen ons bijvoorbeeld niet schuldig maken aan discriminatie op grond van geslacht, ras, geloof of seksuele voorkeur.

3) We streven naar objectiviteit. De redactie is onafhankelijk en zal zoveel mogelijk proberen hoor en wederhoor toe te passen.

4) De redactie wil respectvol omgaan met mensen en meningen.. Een kritische kijk op de zaken mag natuurlijk altijd, maar kritiek op de persoon gericht zal geweerd worden.

5) Deze site is geen commerciële site en zal geen betaalde reclame door en voor bedrijven en/of personen bevatten. De redactie bepaalt welke informatie over bedrijven en bedrijvigheid al dan niet geplaatst wordt.

6) Waar van toepassing zal bronvermelding worden toegepast. De redactie zal haar uiterste best doen zorgvuldig om te gaan met auteursrechten.

7) De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij niet te plaatsen dan wel –in overleg met de auteur- te herschrijven.

Bent u van mening dat bovenstaande regels ergens op deze site niet nageleefd worden, aarzel dan niet contact op te nemen met de redactie.