Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....

Gezondheid

 


Op deze pagina treft u informatie over instellingen op het gebied van gezondheid in Spijkerkwartier en Spoorhoek. Mist u informatie laat het ons weten op info@spijkerkwartier.net

Wegwijskaartje gezonheid

Huisartsen zijn aangegeven in donkergeel, tandartsen in lichtgeel.
Apotheken in lichtgroen.

Fysiotherapie, massage, acupuntuur en dergelijke zijn in rood aangegeven.

In blauw adressen voor creatieve en psychotherapie, en psychologen.

In violet algemene instellingen en hulpdiensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Daarnaast verzekeraars en zorgoverleg.

  

Onderlinge zorg is relatief eenvoudig te organiseren in de wijk, dat kan via een nieuw programma "Caire", kijk hier voor een toelichting op het idee: http://youtu.be/ysYoJFYB3Eg of ga rechtstreeks naar www.caire.nu en meldt u aan in Arnhem, Spijkerkwartier.

Buurtbemiddeling
Coördinator: Petra Thissen
Wijkcentrum de Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC Arnhem
Tel.: 026-3519941 (ma, di, do)
e-mail: buurtbemiddeling@rijnstad.nl
website: www.buurtbemiddelingarnhem.nl

Huisartsen
Huisartsenpraktijk Johan de Witt
Gezondheidscentrum de Witte
website: www.jdw.praktijkinfo.nl
- Mw. T.M.C. Cohen Stuart
- P.A.J. Scholtens
- Wahid Ghobadzadeh
Johan de Wittlaan 37a
6828XC Arnhem
tel: 026-443 3170 en 026-442 2991
spoedgevallen buiten kantooruren:
tel. 0900-

De praktijk van P.M. Melai is overgenomen door:
Huisartsenpraktijk Cornelis
Johan de Wittlaan 37a
6828XC Arnhem
Tel: 026-4427704

De praktijk van huisarts Th.M.J. Stroom is overgenomen door:
Huisartsen Van de Nieuwenhof en Roos
Velperbuitensingel 15 b
6828CV Arnhem
tel: 026 4420194
huisartsennieuwenhof-roos.praktijkinfo.nl

Apotheken
Escura Apotheek Musis
Velperbuitensingel 15
6828CV Arnhem
tel.: 026-4426834

Gezondheidscentrum de Witte
De Witte Kringapotheek
Johan de Wittlaan 37
6828XC Arnhem
tel: 026-442 5674

Tandartsen
W.E.M. van Vollenhoven
Vrij Nederlandstraat 55
6826AW Arnhem
tel: 026-442 0612

G.A.L. Smans
Velperweg 31
6824 BD Arnhem
tel: 026-442 1885

Fysiotherapie, Massage, Acupunctuur
Duindam, arts
acupunctuur, TCM/EAV natuurgeneeskunde
Boulevard Heuvelink 201
tel: 026-445 3694

Therapeutisch Centrum Parkstraat
Fysiotherapie, CranioSacraaltherapie en Massage (ontspanning en sport)
Parkstraat 38 A ( zij-ingang Kastanjelaan )
6828JK Arnhem
tel: 026-351 1729

Voetreflexzonetherapie
Praktijk voor Reflexzonetherapie
Lisetta Schenk
Parkstraat 39
6828 JD Arnhem
Tel: 026 3554785
e-mail lisetta@therapeutenhuis.nl
website: www.therapeutenhuis.nl

 

Psychotherapie en Creatieve Therapie
Creatieve Therapie Dans en Beweging
Spijkerstraat 129
6828 DC Arnhem
tel: 026-443 4129
website: www.creatievetherapiedans.nl

Praktijk voor integratieve psychotherapie
Edwin Königel
Parkstraat 39
6828 JD Arnhem
tel: 06-29406409
e-mail: edwin@therapeutenhuis.nl
website: www.therapeutenhuis.nl

Praktijk voor kindertherapie
Grace Meurkes
Parkstraat 39
6828 JP Arnhem
tel: 06-22429766
e-mail: gracemeurkes@hotmail.com
website: www.therapeutenhuis.nl

Praktijk voor Kindertherapie
Esther Beldman
Parkstraat 39
6828 JD Arnhem
tel: 06-51179560
e.mail: e.beldman@chello.nl
website: www.therapeutenhuis.nl

Praktijk voor Bio-Energetische Analyse
Mevrouw M.Tuin
Johan de Wittlaan 36
6828WG Arnhem
tel: 026-446 1066

Psychologie
Visus, Praktijk voor Rationele Therapie
Van de Spieghelstraat 10
6828VZ Arnhem
tel: 026-351 7134

Praktijk voor Psychosynthese
M.M.Th. Zandbergen
Statenlaan 31
6828 WB Arnhem
tel: 026-445 3038

Psychotherapiepraktijk Vugts
Klinisch psycholoog-psychotherapeut
Prins Hendrikstraat 9
6828 GN Arnhem
tel. 06-15192121
www.psychotherapiepraktijk-vugts.nl
e.mail: e.vugts@upcmail.nl

Psychotherapiepraktijk De Zeeuw
Drs. Marilene de Zeeuw
Klinisch psycholoog Kinderen & Jeugd/ Psychotherapeut
Prins Hendrikstraat 9
6828 GN Arnhem
Tel. 0031 6 139 31 444
E-mail: marilenedezeeuw@gmail.com;
Website: www.psychotherapiepraktijk-dezeeuw.nl


Centrumpraktijk
Dijkstraat 30
6828 JS Arnhem
tel: 06-16444344
www.centrumpraktijk.nl
e.mail: info@centrumpraktijk.nl

Geestelijke gezondheidszorg
De Gelderse Roos Arnhem
Geestelijke gezondheidszorg
Velperweg 11
6824BC Arnhem
directie en staf 372 3111
preventie 372 3166
ouderen 372 3131

Dienstencentrum
Eusebiusbuitensingel 22b
6828HV Arnhem

Hulpdienst
hulpdienst Sonsbeek/St. Marten,
Klarendal/Vogelwijk/Molenbeke,
Sonsbeeksingel 147
6822BL Arnhem
tel: 026-442 170

Verzekeraars
Amicon Zorgverzekeraar
Ir J P van Muijlwijkstr 246
6828BZ Arnhem

Zorgoverleg
Stichting Regionaal Overleg Zorgaanbieders
Kastanjelaan 47
6828GJ Arnhem


Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Gelderland

Vanaf juni 2011 konden inwoners van Arnhem met vragen en klachten over (gezondheids)zorg, wonen en welzijn terecht op een gratis spreekuur. Dit spreekuur was te bezoeken aan de ir. J.P. van Muijlwijkstraat 68b-c. Helaas is dit gratis spreekuur op de van Muijlwijkstaat opgeheven. Hieronder kunt u de nieuwe dienstverlening en bereikbaarheid lezen.

Zo kunt u Zorgbelang bereiken:
De afdeling Informatie en Klachtenopvang is iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer: 026 384 28 22 of per e-mail: ikg@zorgbelanggelderland.nl.
Zorgbelang Gelderland
Postbus 5310, 6802 EH Arnhem
IJsselburcht 4, 6825 BP Arnhem
Telefoon 026 384 28 22
Fax 026 384 28 23
De dienstverlening is gratis.

Een viertal praktijksituaties die werkelijk zijn voorgekomen illustreren het werk wat de medewerkers van de afdeling Informatie en Klachtenopvang doen.
1 - Een operatie met pijn.
2 - Met lede ogen.
3 - Een knieval.
4 - Een gebit zonder einde.

Nadere informatie over de organisatie Zorgbelang:
Zorgbelang Gelderland
IJsselburcht 4
6825 BP Arnhem
Telefoon 026 384 28 22
website www.zorgbelanggelderland.nl

Wilt u helpen welzijn en zorg te verbeteren? Deelname aan het E-panel van Zorgbelang Gelderland is mogelijk. Klik hier voor meer informatie en uw aanmelding. www.zorgbelanggelderland.nl/e-panel 

 

Naar boven

hulpdienst Sonsbeek/St. Marten, Klarendal/Vogelwijk/Molenbeke De Gelderse Roos Arnhem, Geestelijke gezondheidszorg Tandarts - G.A.L. Smans Amicon Zorgverzekeraar De Meiboom, praktijk voor psychologie en psychotherapie Apotheek - Miedema en van Aalst De Gelderse Roos Arnhem, informatiecentrum Drugs(s)topper Praktijk voor Fysiotherapie Praktijk voor Creatieve Therapie, Dans en Beweging Praktijk voor Shiatsumassage en Benbiao-acupunctuur Duindam, arts, acupunctuur, TCM/EAV natuurgeneeskunde Huisarts - P.M. Melai Praktijk voor Reflexzonetherapie Therapeutisch Centrum Parkstraat Stichting Regionaal Overleg Zorgaanbieders Visus, Praktijk voor Rationele Therapie Praktijk voor Psychosynthese Praktijk voor Fysiotherapie Boulevard Dienstencentrum Huisarts - Th.M.J. Stroom Praktijk voor Bio-Energetische Analyse Huisartsen - Gezondheidscentrum de Witte De Witte Kringapotheek Praktijk voor integratieve psychotherapie