Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....


Onderwijs

Verzamelde bronnen (onderaan genoemd) hebben geleid tot het volgende overzicht van onderwijs in de wijk. De data van de schoolvakanties staan op de website van het ministerie van OC&W.

Kinderopvang
Algemeen onderwijs
Speciaal onderwijs
Particuliere opleiding en begeleiding
Cursuscentra
Sport, beweging en ontspanning

Kinderopvang Okidoki De Lommerd: Buurthuis, kinderopvang en Stedelijk Activiteiten  Cenrtum Basisschool De Sterrenkring,  Jenaplan Basisschool De Binnenstad, Montessori Rijn IJssel College, voorheen Scholengroep Gelders Moza´ek, locatie Boulevard, VMBO/ISK MTS Rijn IJssel College Thorbecke scholengemeenschap Alexander Calder Arbeidsintegratie bv Dirksen elektronica opleidingen Osmose, adviesbureau voor multiculturele vraagstukken Indonesisch Taalinstituut Bunga Rampai De Opbouw Stedelijk Activiteiten Centrum  (locatie: de Lommerd) Stadspastoraat, De Drie Koningen Locatie Spelzaal Rietebeek Contact voor de Rietebeek: Gemeente Arnhem, instelling Sportbedrijf Arnhem Dansinstituut Wensink Circus Poeha in het voormalig Posttheater Sportcentrum Indoor Action Gezondheidscentrum Parkstraat Anna Yoga Locatie De Tuinpoort: gymnastiek MbvO voor55+ Bouwspeelplaats Thialf

wegwijskaartje onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KINDEROPVANG  (kaart onderwijs)

Peuterspeelzaal De Lapjeskat
Spijkerstraat 185A, 6828 DC Arnhem, tel 026-442 3549

Kinderdagverblijf Okidoki
Eusebiusbuitensingel 33, 6828 HW Arnhem, tel SKAR 0900-235 7527

Buitenschoolse opvang Het Kinderkwartier
Eusebiusbuitensingel 33, 6828 HW Arnhem, tel SKAR 0900-235 7527

Interactieve stadskaart met locaties van kinderopvang.


ALGEMEEN ONDERWIJS  (kaart onderwijs)

Jenaplanschool De Sterrenkring, Katholiek Basisonderwijs
Blekerstraat 2, 6828EW Arnhem, tel. 026-442 1481
website: www.de-sterrenkring.nl
email: info.jenaplan@de-sterrenkring.nl
Blog van de moestuin: moestuinsterrenkring.weebly.com

Montessorischool De Binnenstad, Katholiek Basisonderwijs
Damstraat 6, 6811CB Arnhem, tel. 026-442 2337
website: www.de-binnenstad.nl
email: info@de-binnenstad.nl

Hugo de Grootschool, Openbaar basisonderwijs
Thorbeckestraat 21, 6828 TT Arnhem
026-4431926 (tel.)
026-3702176 (fax)
website: www.hugodegrootschool.nl
email: info@hugodegrootschool.nl

Jan Ligthartschool, Openbaar Basisonderwijs
van Slichtenhorststraat 27a, 6821 CJ Arnhem, tel 026-4450766
website: www.jan-ligthartschool.nl
Email: directie@jan-ligthartschool.nl

Scholengroep Het Venster, locatie Boulevard, VMBO/ISK
Boulevard Heuvelink 48, 6828 KS Arnhem, tel. 026-4453455
website: www.vmbo-venster.nl
email: info@vmbo-venster.nl
schilderen, elektrotechniek, installatietechniek, metaaltechniek,
motorvoertuigtechniek, brood en banket, horeca
modevakschool, uiterlijke verzorging

Rijn IJssel College ROC Arnhem, MBO
Thorbeckestraat 6, 6828TV Arnhem, tel (026) 3520400
website: www.rijnijssel.nl
email: info@rijnijssel.nl
geologie, bouw-en civieletechniek,
elektrotechniek, werktuigbouwkunde,
Installatie-en motervoertuigtechniek

Stedelijk Gymnasium Arnhem, VWO
Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem, tel (026) 442 30 25
website: www.gymnasiumarnhem.nl
email: administratie@gymnasiumarnhem.nl


SPECIAAL ONDERWIJS  
(kaart onderwijs)

Na vertrek in 2007 van de Radar uit de Gravenstraat is er in de wijk geen speciaal onderwijs meer.


PARTICULIERE OPLEIDING EN BEGELEIDING  (kaart onderwijs)

Luzac College
Eusebiusbuitensingel 5, 6828 HT Arnhem, tel 026-442 3544
versneld diploma behalen voor mavo (vmbo-tl), havo en vwo
www.luzac.nl/college

Alexander Calder Arbeidsintegratie bv, regiokantoor
Velperweg 27, 6828CH Arnhem, tel 026-352 9500
reïntegratiediensten, beroepskeuze, beroepsoriëntatie

Dirksen opleidingen
Parkstraat 27, 6824 BC Arnhem, tel 026-354 4644
Postbus 3090 6802DB Arnhem
elektronica, techniek en informatica
www.dirksen.nl

Osmose, adviesbureau voor multiculturele vraagstukken
Kastanjelaan 51, 6828 GJ Arnhem, tel 026-352 3420
o.a. scholingsprojecten
www.osmose.nl

Indonesisch Taalinstituut Bunga Rampai
Boulevard Heuvelink 122, 6828KV Arnhem, tel 026-4422594


CURSUSCENTRA   (kaart onderwijs)

Stadspastoraat, De Drie Koningen
Driekoningendwarsstraat 30, 6828 EH Arnhem, 026-351 3185
www.stadspastoraatarnhem.com, stadspastoraat@planet.nl
cursussen, lezingen, thema-avonden

SPORT, BEWEGING EN ONTSPANNING   (kaart onderwijs)

Het Stedelijk Activiteiten Centrum, locatie De Opbouw
Velperweg 13, 6824BC Arnhem, tel 026-442 4970
hatha yoga, tao-yoga, meditatie, massage

Het Stedelijk Activiteiten Centrum, locatie Spelzaal Rietebeek
Blekerstraat 6, Arnhem
badminton

Gemeente Arnhem, instelling Sportbedrijf Arnhem
Broerenstraat 53, 6811 EB Arnhem, tel 3775757
Informatie: Frank van Druyten 026-3774930 /06-30614580
locatie Spelzaal de Rietebeek: badminton, volleybal
locatie Thialf: fietsen, skaten, skelteren
locatie De Tuinpoort: gymnastiek MbvO voor55+

Dansinstituut Wensink
Parkstraat 47, 6828 JD Arnhem, tel 026-442 6608
stijldansen, jazzdance

Circus Theater School Poehaa
Driekoningenstraat 16, 6828 EN Arnhem, tel 026-445 8252
www.circuspoehaa.nl , info@circuspoehaa.nl
basiscursus en gevorderdencursus
voorstellingsgroep en volwassenengroep

Sportcentrum Indoor Action
Boekhorstenstraat 75, 6828 DV, tel 026-4461186.

Gezondheidscentrum Parkstraat Anna Yoga
Kastanjelaan 33, 6828 GJ Arnhem, tel 026-351 9972

------------------
Gemeente Arnhem
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (Dienst MO)
Contactpersoon: nader te bepalen als je 0900-1809 belt.
Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ
Postadres: Postbus 5283, 6802 EG
Tel. 0900-1809 of email gemeente@arnhem.nl


schoolmeubilair, leerplicht, schoolvervoer, schoolzwemmen
Schoolvakanties, zie www.minocw.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: o.a. de gemeente Arnhem: webpagina onderwijs onder 'wonen en leven', uw wijk, Spijkerkwartier.

Naar boven