Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....

Statistieken

 

Zitten we nog hoog en droog? Jawel, op dit moment zou de rivier ruim vier meter moeten stijgen voor een Boulevard aan de Rijn. Wat is precies de straathoogte ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil? Voor onze postcode 6828 is dat onderzocht. De hoogte loopt natuurlijk uiteen van Boulevard Heuvelink 13,2 meter tot een hoogte van 19,1 meter aan de Spoorwegstraat. Op 4 april 2006 was de waterhoogte bij Driel 10 meter boven NAP en nu vijf dagen later weer 1,30 meter gezakt. Zo is het N.A.P. als standaard nationaal waterpeilniveau toch wel praktisch.

Hoeveel inwoners het Spijkerkwartier heeft staat iets verderop. Maar eerst... Hoe druk is het hier eigenlijk? In het Spijkerkwartier (53 hectare = 0,53 km2) leven statistisch ruim 10.000 (10738) inwoners per vierkante kilometer. Dat is nog weinig vergeleken met andere drukke wijken in Nederland zoals Spangen (17440) of Stadsdeel Oud-West (20238). Maar onze drukte is hoog vergeleken met Nieuwe Pekela (6) of Bosgebied Loenen (8). De bronnen voor het grootste aantal van de onderstaande cijfers vormen het statistisch jaarboek van de gemeente Arnhem en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijzondere bronnen worden apart vermeld.

Het Spijkergetal (0,00036) geeft aan wat de gemiddelde Spijkerkwartierbewoner doet in relatie tot Nederlandse cijfers. Als bijvoorbeeld 3 miljoen huishoudens in Nederland groene stroom verbruiken, dan is dat voor onze wijk 1080 huishoudens. Verderop meer over het Spijkergetal.

Afgezien van het 'harde' Spijkergetal zijn er wat meer 'softe' processen gaande die de wijk uit de grijze toon van de statistische gemiddelden halen, zoals het nieuwe begrip "gentrificatie". Dit is een francofone maar tegenwoordig meer anglosaksische term, die de mate aanduidt van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied. Carolien Hulsbergen van de Universiteit Utrecht deed er in 2011 een onderzoek naar met de mooie titel " ‘Van rosse buurt naar yuppenwijk’ - Onderzoek over de woonvoorkeuren van gentrifiers en non-gentrifiers in de Arnhemse gentrification wijk het Spijkerkwartier"

 

De officiële naam
Het Spijkerkwartier bestaat uit drie onderdelen, althans in de organisaties van de boekhoudkundige en statistische wereld, te weten: Spoorhoek, Boulevardwijk en daar tussen de Spijkerbuurt. De "Spoorhoek" staat officieel vermeld als "Hommelstraat e.o.", de "Boulevardwijk" staat apart van de "Spijkerbuurt". Deze drie deelwijken samen vormen volgens het CBS én de gemeentelijke dienst voor de statistiek het "Spijkerkwartier" waarop onderstaande cijfers betrekking hebben. Over de herkomst van de naam is op de historiepagina meer te lezen.

De eerste cijfers
Het Spijkerkwartier had vroeger op de grond een oppervlakte van 48 ha. Uitgaande van 5785 inwoners (2004) totaal is het aantal inwoners per hectare (ha) is dus 120,52. En per vierkante km 12.052. Of andersom: 83 vierkante meters vrije grond per inwoner.
Inmiddels is het grondoppervlak groter geworden (53 hectare) door een kleine wijziging in de grenzen van de wijk. Daarom is de bevolkingsdichtheid nu veel lager geworden: we wonen hier met 10738 mensen per vierkante kilometer. En dat terwijl het eerst, zo gezellig druk leek!

Uw bijdrage
Wie tellen leuk vind kan meedoen. Email uw telwerk aan de redaktie info@spijkerkwartier.net. Of deponeer uw notities bij de Lommerd in de bus t.a.v "redaktie website". Dat kan overigens ook met bijvoorbeeld foto's van telbare zaken die u vanaf uw dak of uit het raam van het souterrain hebt genomen.

Balkon tijdelijk zonder bloembak, foto: Justine van de BergBalkons
 Eén van de stijlkenmerken van de huizen in de Spijkerbuurt en het  Boulevardkwartier zijn de vele balkons. Prima plekken voor de bloembakken! Er  is in februari 2004 geteld hoeveel balkons er zijn. Dit zijn dan de echte balkons,  dus niet de zogenaamde "franse balcons" (een hekwerkje voor deur of raam) of  inpandige  balkons:
 - Prins Hendrikstraat oostzijde: 9, westzijde: 19
 - Parkstraat noordzijde: 42, zuidzijde: 32
 - Hommelsestraat: noord en zuidzijde: 0
 - Spoorwegstraat: totaal 11
 - Spijkerstraat noordzijde 30, zuidzijde 12
 - Emmastraat oostzijde 24, westzijde 12
 - Steenstraat noordzijde 5, zuidzijde 6     
 Er is een klein onderzoek is gewijd aan ongevallen met balkons. Want het gaat  niet altijd goed, zeker niet met baby's en peuters. Onderzoek aan de kwaliteit
 van de balkons zelf viel buiten het  kader van dit onderzoek.
 foto: Justine van de Berg

Aantal bewoners in het Spijkerkwartier
Per 1/1/2006: 5704 mensen waarvan 3021 (53,0%) mannelijk en 2683 vrouwelijk.
Per 1/1/2007: 5832 mensen waarvan 3041 (52,1%) mannelijk en 2791 vrouwelijk.
Per 1/1/2008: 5911 mensen waarvan 3051 (51,6%) mannelijk en 2860 vrouwelijk.
Per 1/1/2009: 5691 mensen waarvan 3076 (52,0%) mannelijk en 2840 vrouwelijk.
Per 1/1/2010: 6057 mensen waarvan 3126 (51,6%) mannelijk en 2931 vrouwelijk, 2011,12,13 slaan we over.
Per 1/1/2014: 6193 mensen waarvan 3153 (50,9%) mannelijk en 3040 vrouwelijk.
Het percentage studenten is uit de cijfers niet direct te achterhalen, maar ruim de helft (52%) van het aantal wijkbewoners (in de verdeling van leeftijdklassen) ligt tussen de 18 en 34 jaar (cijfers2013), waarmee het Spijkerkwartier in deze jongere leeftijdsgroep het absoluut hoogste aandeel heeft in de stad. De bevolking "niet-nederlandse etniciteit" in de wijk is ruim een kwart en ligt daarmee 5% boven het Arnhems gemiddelde. Wat opvalt in de wijkcijfers is dat in de Spoorhoek relatief meer ouderen en minder jeugd woont. Verder is het aandeel mannelijke inwoners licht gedaald. De gemeente geeft de cijfers in detail op deze pagina. Dat betekent even stoeien. Makkelijker is deze pdf als: SpijkerStat2013.

Soorten bewoners in het Spijkerkwartier
Op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek zijn van de wijk tweejaarlijks uitgebreide overzichten beschikbaar. In deze overzichten zijn de cijfers eveneens apart aangegeven voor de Spoorhoek (dit deel wordt in het overzicht Hommelstraat genoemd), de Spijkerbuurt en de Boulevardwijk. 1995 - 1997 - 1999 - 2001 - 2003t/m2005
De laatste cijfers van 2003t/m2005 zijn door het CBS gepubliceerd op 17 maart 2006.
Van gemeentelijke bron (april 2004) kregen we gegevens over de etnische samenstelling van de bewoners van de wijk. De gemeentelijke cijfers laten zien dat ca. 2 % van de stedelijke Somaliers in het Spijkerkwartier wonen. Het grootste aandeel woont in Malburgen Oost (38%) en Presikhaaf West (27%). Op 1 januari 2004 woonden er in het Spijkerkwartier 81 Surinamers, 102 Antillianen, 176 Turken, 51 Marrokanen, 85 Zuid Europeanen, 525 mensen uit overige niet-geindustrialiseerde landen, 568 mensen uit overige wel geindustrialiseerde landen en tenslotte 4197 Nederlanders. Totaal 5785 mensen. Zijn de 5785 allemaal even oud? Of jong?
Eencellige pantoffeldiertjes bestaan al 65 miljoen jaar. Ze wonen en zwemmen in de Lauwersgracht en in de Molenbeek. Met een stukje koolraap zijn ze prima op te kweken. Als ze vermenigvuldigen gaan ze celdelen, maar hebben dan geen levensgeluk want deze vorm verzwakt het diertje en uiteindelijk sterven ze dan toch. Sex is beter voor ze en dan blijken ze te overleven als eencellige, al 65 miljoen jaar (ontdekt in een stukje barnsteen). Met de mens is het iets anders. De eerste mens kwam als Cro Magnon ongeveer 40.000 jaar geleden naar Europa. Ook de mens houdt het goed vol dankzij de sex. Celdeling werkt niet bij de mens, althans niet op het niveau van de hele mens, hoewel het genetisch onderzoek alsmaar verder voortschrijdt. In de ogen van zeer kortlevende diertjes zoals fruitvliegjes worden we allemaal eeuwenoud, maar in de "ogen" van volwassen eikebomen sterven we al op jonge leeftijd (eikebomen worden soms 300 jaar).
In cijfers uitgedrukt weten we echter wel het een en ander over de buurt te vertellen. De opbouw van de leeftijden wijkt bij ons in de buurt (groen) behoorlijk af van het Arnhemse gemiddelde (blauw). Hoe staat het er mee in 2005: we hebben de helft minder senioren en ruim twee keer zoveel twintigers en een kwart meer aan dertigers. Kortom, de iets oudere jeugd dat is de grootste groep in de wijk. Maar zijn ze ook de belangrijkste?
Eigen redactie, grafiek LvM, bron: Statistisch Jaarboek 2005, Arnhem

We leven inmiddels 2018 - 13 jaren later - en verwijzen nu gemakshalve even naar:
https://allecijfers.nl/wijk/spijkerkwartier-arnhem/


Huisvesting
Per 1 januari 2002 waren er 2616 woningen, waarvan 2/3 huurwoning en 1/3 eigen woning. Van de woningen is op die datum 89% een meergezinswoning, de rest zijn ééngezinswoningen. Het aantal deurbellen is aanzienlijk hoger wegens alle kamerverhuurbedrijven en bedraagt naar ruwe schatting op 3000 deurbellen voor de hele wijk. Meer over wonen onder de knop Wegwijs/wonen in het Menu hiernaast.
Dat er in onze wijk huizen staan is duidelijk. Maar of huizen ook woningen zijn, dat is niet altijd duidelijk. Of er in wordt gewoond, is niet precies te zien. Soms is er een bedrijf. Of iets anders. En wat is wonen eigenlijk? Klik hier voor een aardige definitie van de activiteit "wonen" uit 1961.
Na iets over de hoeveelheid "huisvesting" in dit deel van Arnhem te hebben vertelt, valt er ook wel iets te zeggen over hoe er in de huizen wordt gewoond. Ruim 75% van de bewoners woont is één of andere vorm van groepsverband. Logisch. De mens is van nature een gezelschapsmens. Er is 24% kans dat u alleenstaande bent. De grootste kans? Dat is dat u samenwoont in een groep van twee, drie of meer als lid van een (soort) gezin.
Er zijn talloze variaties. Sommige mensen wonen samen met een dode uil aan de muur, anderen hebben enkele kinderen die af en toe thuis zijn vanwege de echtscheiding, hebben een klein of groot lief huisdier, een bijzondere hobby en zelfs (legaal) werk aan huis met vast personeel. Dat alles gaat in prima harmonie met de buren en met het bestemmingsplan van de gemeente. Over hoe de buren wonen, in welke sociale samenstelling kortom in welk sociaal verband het Spijkerkwartier (groen) woont is te zien ten opzichte van Arnhem (blauw) in de grafiek hieronder:

Eigen redactie, grafiek LvM, bron: Statistisch Jaarboek 2005, Arnhem

Bestrating
In augustus 2005 verschenen cijfers over de totale lengte van ons wegennet in Nederland, ruim 134 duizend kilometer. Hoeveel daarvan is van onze buurt? Het Spijkergetal (0,00036) geeft antwoord: per inwoner hebben we 8,3 meter wegennet in ons land. De evenredige 48 kilometer van het Spijkerkwartier (volgens het S-getal) is ondanks de verschillende lange straten natuurlijk niet representatief voor de wijk zelf. Door sommige straten kun je recht uit het begin en einde zien, zoals bij de Parkstraat. De Parkstraat is 536 meter en 15 centimeter lang (bron: de Grootschalige Basiskaart Nerderland - GBKN).

Brievenbussen
In de wijk staan voor de post 7 stuks van de bekende soort rode TPG Post (PTT) brievenbussen, te vinden op de Brievenbus in de Rietgrachtstraat, foto: Loet van Mollvolgende lokaties:
1 - Steenstraat bij Bruna
2 - Parkstraat bij de hoek met de Eusebiusbuitensingel
3 - Poststraat bij de hoek met de Drie Koningenstraat
4 - Boulevard Heuvelink bij de hoek met de Kastanjelaan
5 - Rietgrachtstraat bij de hoek met de Prinsessestraat (foto rechts) - onder protest van de wijk is deze brievenbus verwijderd, zie bij actueel nieuws.
6 - Johan de Wittlaan bij de hoek met de Groen van Prinstererstraat
7 - Tuinstraat onder de poort bij de Van Muylwijkstraat

In de Spoorhoek zijn vreemd genoeg verder geen brievenbussen! Maar aan de andere kant van het viaduct aan de Singelstraat nabij de Hommelseweg staat er wel een.

Bloembakken
De telling is wel gestart, maar liep vast in de enorme verscheidenheid. Veel balkons doen mee met allerlei soorten bloempotten, bloembakken, plantenpotten enzovoorts. Een schatting van aan de bloembakkenactie deelnemende balkonbeheerders haalt toch wel ruim de helft.

Bomen
In de wijk zijn enkele jaren terug de aantallen bomen geteld in het openbare gebied. In totaal stonden er 924. Dus niet die in particuliere tuinen!
- Spoorhoek 240
- Spijkerbuurt 357
- Boulevardkwartier 327
De ouderdom van de bomen:
±1880: 2 (2 platanen)
±1900: 1 (1 amerikaanse eik, inmiddels gekapt!)
±1920: 2 (1 ginkgo, 1 paardekastanje)
±1930: 9 (3 haagbeuken, 1 zure kers/gekapt, 1 zomereik, 4 platanen/1 gekapt)
±1935: 2 (2 kastanjes/1 gekapt)
±1940: 25
±1950: 15
±1955: 1
±1960: 11
1970/75: 62
1980/90: 794
Er zijn inmiddels weer een aantal gekapt. Van de 16 oudste zestien zijn inmiddels al 4 verdwenen. En er is meer veranderd. We houden het totaal maar op 920. Met dank aan Loet van Moll.

Geloofsgemeenschappen
Voor meer informatie over religieuze onderwerpen, zie ook een klikbare kaart via het menu hiernaast onder religie.
In de wijk zijn 9 actieve geloofsgemeenschappen en 3 uitvaartinstellingen.

Supermarkten
Op 7 juli 2004 waren er 11 supermarkten in het postcodegebied 6828 (Spijkerkwartier, Broek en Verschuurwijk) in het handelsregister. Elf op een rij:
  Action Non Food Arnhem, Spijkerlaan 43;
Asian Tamil Market, Spijkerlaan 50;
Sara Market, Hommelstraat 78;
Het Kaaswink. T. v. Ruitenburg, Spoorwegstraat 50;
Wizzl B.V., Ir J.P. van Muijlwijkstraat 185;
Mitano, Steenstraat 60;
Food-Life Steenstraat, Steenstraat 76;
Coopcodis Winkelbedrijven B.V., Spijkerlaan 27;
Yaren, Spijkerlaan 41;
Aldi-Markt, Spijkerlaan 26;
R.Th. Kousbroek, Hertogstraat 37.

Horecagelegenheden
Op 1 april 2001 werden in de hele wijk 38 horecagelegenheden geteld. Per 1 januari 2005 zijn dat er 41. Onder de kop Wegwijs/uitgaan staat meer over horeca.

Scholen
Op 1/4/2001 zijn er in totaal 9 scholen te vinden in de wijk. Dat betekent veel leerlingen in de zogenaamde "schoolspits" 's ochtends vroeg. Van deze leerlingen, grotendeels kinderen, gaan er (2005) 420 naar de basisschool. Onder de kop Wegwijs/onderwijs in de menubalk hier links vind u nadere informatie over de scholen in de wijk met een klikbare kaart.

Bedrijven
Op 7 juli 2004 zijn in het handelsregister van enkele straten het aantal bedrijven bekeken. Zo te zien volop mogelijkheden voor een interessante kruisbestuiving! Niet alles is bekeken, maar deze straten geven wel een indruk van de economische activiteiten. De Spijkerstraat heeft 57 bedrijven. De Parkstraat heeft er 59. De Spoorwegstraat 12, de Steenstraat 139, de Hommelstraat 33 en de Kastanjelaan heeft 35 bedrijven.

Politiek
Het Spijkerkwartier is goed voor 0,054 zetel in de Tweede Kamer. De keuze voor de beste politieke partij als vertegenwoordiger voor de bewoners van het Spijkerkwartier in de politieke arena's van de gemeente en de landelijke wet- en regelmakers heeft een eigen statistisch geheugen. Klik hier om iets meer over de keuze van de wijkbewoners in de verkiezingen (2002) en voor de verkiezingen van 2006 op de pagina actueel nieuws.

Overige telbare zaken
Het aantal cabrio's op zo maar een willekeurige dag
Het aantal vrije parkeerplaatsen op zondagmiddag
Aantal schotelantennes
Aantal bedrijven
Het aantal kappers
Prullebakken
Plassen na een flinke regenbui
Gezinssamenstelling
Geboortecijfer
Fietsen
Invalidewagentjes

Ontelbare zaken
Dankzij ontelbare zaken weet de statistiek haar plaats temidden van andere zaken. Daarom hierna iets meer over enkele gewone en bijzonder gemiddelde zaken zoals konijnen, ambtenaren en violen.


Het Spijkergetal S
Begin 2004 telde het Spijkerkwartier 5785 bewoners. Nederland telde 16.100.000 inwoners. Van elke 2783 Nederlanders woont er dus 1 in het Spijkerkwartier. Of anders bekeken: als je de Nederlandse cijfers met een factor 0,00036 vermenigvuldigt, vindt je het cijfer dat - gemiddeld gezien - van toepassing is op het Spijkerkwartier. Dit cijfer wordt verder gebruikt als het Spijkergetal S. Vergeleken met de oppervlakte is de maat anders en ligt het getal in de relatie 53 ha van de wijk tegen 4 152 803 ha voor Nederland op 0,0000128 (28 keer zo klein als S).

Konijnen
Neem het konijn. In Nederland worden 600.000 konijnen als huisdier gehouden. Dat betekent volgens het Spijkergetal S dat in het Spijkerkwartier 216 tamme konijntjes wonen. Dat is heel aannemelijk. Het aantal wilde konijnen bedroeg tot voor kort 2 miljoen. Na recente dodelijke ziektes wordt het aantal nu geschat op 500.000. Zijn er 180 wilde konijnen in het Spijkerkwartier? Niet geloofwaardig. Vlak na de tweede wereldoorlog werden wel veel konijnen in de wijk gezien.

Op 600 meter hier vandaan, op het Coberco-terrein, rennen ook nu (2004) wilde konijnen rond. De meest recente schatting van wilde Spijkerkwartierkonijnen luidt: 0

Bloemen en planten

viooltjes   In de toptien van tuinplanten gaat het Viooltje ( Viola ), onbedreigd aan de leiding. In Nederland werden er in 2003 22 miljoen verkocht. Telde het Spijkerkwartier dat jaar 7920 viooltjes? Of zijn ze wel gekocht maar niet geplant of slecht verzorgd?

Nummer twee uit de toptien is de Geranium ( Pelargonium ). In 2003 11 miljoen verkocht, schatting voor 2004 11,7 miljoen. Stonden er dit jaar 4212 geraniums in de bloembakken in onze wijk?

Nummer acht in de toptien in 2003 was de Buxus ( Buxus ) met 4 miljoen. Er zijn veel buxussen in de wijk waargenomen. 1440 stuks is niet onwaarschijnlijk.

Ambtenaren
In Nederland zijn ( cijfer 2002 ) 193.095 gemeente-ambtenaren werkzaam. Voor het Spijkerkwartier zijn er dus 70 gemeente-ambtenaren in de weer. Dat is één per 83 inwoners van de wijk. Of is één van elke 83 buurtbewoners gemeente-ambtenaar?

Het gewicht der inwoners
Volgens een studie uit 2003 van de Gezondheidsraad zijn veel Nederlanders te zwaar. Van de volwassenen is 40% te zwaar ( 10% fors te zwaar ) en van de kinderen 14%. Volgens het Spijkergetal S zijn 2314 bewoners van het Spijkerkwartier dus te zwaar, 579 bewoners zijn veel te zwaar.

Loophulp
Niemand weet precies hoeveel rollators er in Nederland zijn. Volgens het Kwaliteitsinstituut voor hulpmiddelen minimaal 115.000 en maximaal 400.000. Dan zouden er in het Spijkerkwartier minimaal 41 en maximaal 144 zijn. Gezien de leeftijdsverdeling in het Spijkerkwartier is het aannemelijk dat het minimum hier wel het maximum is. Met al die trappen en treden hier is een rollator ook niet handig.

Internetaansluitingen in het Spijkerkwartier
Het aantal internetaansluitingen is gemeten door marktonderzoeker Heliview. Dit bureau maakte op 5 november 2004 de volgende cijfers bekend. Bijna 3 miljoen huishoudens in Nederland heeft geen internettoegang. In het Spijkerkwartier zijn dat 108 huishoudens zonder een aansluiting op het web.

Dan rijst de vraag: hoeveel huishoudens heeft ons land, en onze wijk? Volgens het CBS voor Nederland per 2002: 6,6 miljoen (bewoonde woningen) waarvan 4,6 miljoen meerpersoonshuishoudens. Voor onze wijk zou dat betekenen 2376 bewoonde woningen met 1656 meerpersoonshuishoudens, maar wegens onze hoge verhouding van dichtheid van de bevolking en de woningen zijn dat er in onze wijk iets meer, namelijk 4120 bewoonde woningen waarvan 27% meerpersoons namelijk 1012 meerpersoons. De correctiefactor op de huishoudens in het Spijkerkwartier bedraagt daarom 4120/2376 en is 1,73. Vandaar dat er volgens deze berekening 186 huishoudens in de wijk zijn verstoken van een aansluiting op het internet. Ergo er zijn een krappe 4000 internetaansluitingen in onze wijk. En al deze aansluitingen hebben dus de mogelijkheid om dit te lezen!

Welke snelheid hebben de aansluitingen? Daar heeft Heliview ook onderzoek naar gedaan. In Nederland wordt voor 36% van de aansluitingen gebruik gemaakt van een analoge of een ISDN verbinding. Reden genoeg om de informatie op deze website mager en gezond te houden.

Naar boven