Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....

Afval

 

 

wegwijskaartje afval

Verspreid over de hele wijk staan ondergrondse afvalcontainers. Daar kunt U uw afval dagelijks in kwijt. Ze zijn aangegeven met een blauw blokje.

Daarnaast staan er op enkele plaatsen bovengrondse containers voor gescheiden afval:
g: glas
t: textiel
p: papier

pmd:
papier-metaal-drankpakken, (deze staat nog niet op de verouderde kaart hier links).

Locaties voor het dumpen van allerlei afval op een digitale kaart kunt u vinden op:  www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/kaart_met_containers

Restafval

Glas
Textiel
Grofvuil
Klein Chemisch Afval (kca)
Asbest
Huishoudelijke apparaten
Groente, fruit en tuin afval (gft)

Papier en karton
Plastic-Metaal-Drankpakken
Afvalbrengstations
Afval voorkomen
Wanneer bel ik SUEZ
Wanneer bel ik gemeente Arnhem
Wanneer bel ik 2 Switch
Afvalwijzer gemeente Arnhem

RESTAFVAL
Restafval kan gedeponeerd worden in de ondergrondse containers voor "restafval". Het mag niet in de andere containers. Een kaartje is hier: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/kaart_met_containers - Klik voor een legenda (betekenis van de symbooltjes) op de i rechtsboven in het beeld.

N.B. wat zijn de regels voor aanbieding van afval, wat zijn de aanbiedingsregels?

. Zet uw container op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat. Dit met name voor de gft...!
. Maak de container niet te vol en zorg ervoor dat de deksel gesloten is.
. Zet geen extra afval naast de container. Dit wordt niet meegenomen en kan u een boete opleveren.
. De container voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken mag maximaal 10 kilo wegen, de andere containers maximaal 75 kilo.
. De papiercontainer moet u voor 18.00 uur aan de straat zetten (uitgezonderd de wijken waar papier op zaterdagochtend of maandagmiddag wordt opgehaald).
. Haal de container na het legen zo snel mogelijk weer van de straat.


GLAS

Glas kan in de glasbak. Leeg en schoon, op kleur gescheiden. Laat deksels, doppen en kurken thuis (restafval). Porselein en aardewerk is restafval
Gloeilampen (peertjes) is restafval. Ovenschalen en kristal is restafval. Vlak glas (ruiten, spiegels), TL-buizen en spaarlampen kunt u inlveren bij het afvalbrengstation (KCA) . Naar boven

PAPIER / KARTON
Sinds 2014 wordt oud papier en karton ingezameld door middel van ondergrondse containers voor papier en door minicontainers bij huizen die ruimte hebben voor een container. De minicontainers worden één keer per maand geleegd. De inzameldagen zijn te vinden in de Afvalwijzer van de gemeente Arnhem. Deze is te vinden op
www.arnhem.nl/afvalwijzer

PLASTIC-METAAL-DRANKPAKKEN (PMD)
In geval van minicontainer - dan op adres wordt 1 keer per 4 weken de PMD huis-aan-huis opgehaald. Tip: check de afvalwijzer voor de exacte dag. PMD kan los in de minicontainer. Wilt u toch zakken gebruiken: gebruik dan de speciale groene doorzichtige zak.

Geen minicontainer? Breng dan de Plastic-Metaal-Drankpakken (PMD) naar de speciale ondergrondse containers voor PMD. Stop uw PMD afval in de speciaal daarvoor bestemde PMD inzamelzak of in een andere doorzichtige zak. En heel fijn: de PMD-zakken zijn GRATIS verkrijgbaar in wijkcentrum De lommerd, Spijkerstraat 185 a en bij de Albert Heijn aan de Velperbuitensingel.

Nog meer afhaaladressen voor PMD zakken zijn te vinden op
www.arnhem.nl/pmd. U kunt uw PMD afval leeg en schoon en met dop en al in de zak doen. Gebruik daartoe geen grijze zakken, want deze zijn niet herkenbaar als plastic afval.

Op
www.arnhem.nl/pmd kunt u vinden wat bij het PMD mag. Twijfelt u? dan kunt u kijken op www.afvalscheidingswijzer.nl of het afval bij het restafval doen.
Het ingezamelde
PMD wordt niet verbrand, maar verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten zoals nieuw verpakkingsmateriaal, autodashboards, mobiele telefoons, tennisballen, toetsenborden, fleecetruien en nog veel meer. Hierdoor wordt aardolie bespaard en de kringloop van stoffen gestimuleerd. Uw plastic is - net als papier, glas, textiel etc. - daarom de moeite waard om apart te houden. Het wordt dus niet als restafval behandeld. Zo werken we samen aan een beter milieu! Naar boven

TEXTIEL
Onder textiel vallen kleren, schoenen, beddengoed, handdoeken, gordijnen enzovoorts.
Huis-aan-huis actie: de inzameling aan huis 4x is per jaar. Voor 9.00 uur aan de straat zetten in speciale aanbiedzak, die enkele dagen tevoren in de bus valt. Hebt u de textielzak niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe halen bij 2Switch of een van de afvalbrengstations. U mag natuurlijk ook een eigen zak gebruiken, waar duidelijk "textiel" op staat. Heeft u de textielzak niet ontvangen, dan kunt u een eigen zak gebruiken, waar duidelijk "textiel" op staat.
Overigens... U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met 2Switch ( 0900 - 0205) voor het laten ophalen van textiel
. Textielcontainers: zie het kaartje hierboven voor de locatie (de Coop in de Spijkerlaan heeft er een). Vloerbedekking hoort bij het grofvuil, zwaar vervuilde kleding bij restafval. Naar boven

GROFVUIL
Vloerbedekking, meubels, matras, hout, spaanplaat, luxaflex, ijzer, fiets, bedspiraal, grof tuinaval enzovoorts. Het wegbrengen van grofvuil naar het afvalbrengstation is in de meeste gevallen gratis. Voor sommige afvalsoorten bestaat een maximale hoeveelheid waarboven u wel iets moet betalen.
Een tarieven lijst kunt u vinden op www.arnhem.nl/afvalbrengstations . Vergeet bij het wegbrengen niet uw afvalpasje en legitimatiebewijs mee te nemen. Grofvuil wordt ook aan huis opgehaald hiervoor rekenen we in 2018 een tarief van € 36,50. Als u een Gelrepas heeft kunt u twee keer per jaar uw grofvuil gratis aan huis laten ophalen. Maak daarvoor een afspraak via www.afvalbalie.nl.
Op de afgesproken dag vóór 07.30 uur buiten zetten. Zet het op de afgesproken plaats (aan de openbare weg). Losse stukken bundelen tot handzame pakketten. Pakketten maximaal 1,5 meter lang en 15 kilo zwaar. Grote meubels zo mogelijk demonteren. Van fietsen het zadel eraf halen (ter herkenning).
Niet meegenomen worden: autobanden puin, grond, grind, gips, bielzen, boomstronken, geïmpregneerd hout, klein chemisch afval, vuilniszakken, dozen, glas, papier, textiel, luiers en accu's.
Zet grofvuil nooit buiten zonder afspraak. Hierop staat een boete. Grof tuinafval wordt in december, januari en februari niet aan huis opgehaald. Het illegaal dumpen van afval en bijplaatsingen naarst ondergrondse containers kunt u melden bij via het meldingenformulier op www.arnhem.nl/melding.
Naar boven

KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA)
Dit zijn resten van schadelijke producten zoals terpentine en motorolie. Let op het logo of de oranje symbolen. U moet dit type afval wegbrengen naar het afvalbrengstation. Liefst in de originele verpakking. Doe vloeibare stoffen in een afgesloten fles met de naam van de stof erop. Lege verfblikken en gebruikte kwasten zijn restafval. Medicijnen kunt u inleveren bij uw apotheek. Batterijen kunt u inleveren bij de batterijenbox (in sommige winkels).
De KCA-lijst staat op www.milieucentraal.nl. Naar boven

ASBEST
Komt voor in oude huishoudelijke apparaten, in remvoeringen van oude auto's, in oude vloer-bedekking (zeil), in asbestplaten (eterniet) en golfplaten (dakbedekking). Hebt u asbest ontdekt, meld dit dan direct. Als asbest vrijkomt in kleine deeltjes dan is het kankerverwekkend.Wilt u asbest (laten) verwijderen, dan bent u verplicht dit vooraf te melden bij de gemeente. Loket bouwen, Wonen, Leefomgeving, Eusebiusbuitensingel 49, telefoon 0900 1809. Naar boven

HUISHOUDELIJKE APPARATEN
Alle apparaten met een stekker of batterij (wit- en bruingoed). U kunt huishoudelijke apparaten inleveren bij een winkel, overeenkomstig de 'Oud-voor-Nieuw-regeling': bij aankoop van een nieuw huishoudelijk apparaat mag u bij de betreffende winkel een soortgelijk oud apparaat gratis inleveren. Ook kunt u schoon wit- en bruingoed gratis afgeven op de afvalbrengstations. Grote apparaten worden gratis aan huis opgehaald, binnen vier werkdagen. Maak hiervoor een afspraak via de SITA-servicelijn, (026) 4 460 490. Zet uw apparaten nooit buiten zonder afspraak. Hierop staat een boete van 45 euro. Illegaal gedumpt afval kunt u melden bij de gemeentelijke Servicelijn, tel. 0900 1809. Naar boven

GFT-AFVAL
Groente-, Fruit- en Tuin-afval (GFT) kan in de groene mini-container of 'citybin' (voor hoogbouw). Van GFT-afval wordt compost gemaakt die gebruikt wordt al bodemverbeteraar. Uw afval komt dus terug in het milieu. Wat mag wel bij het gft-afval: etensresten, schillen, brood, koffiefilters, theezakjes, bloemen, planten, gras, stro, bladeren, verkleind snoeihout.
Aarde (tuingrond), houtskool (as), slachtafval, zand mogen niet bij het gft-afval.
Heeft u eenmalig veel bladafval of ander licht tuinafval dan kunt u een greenbag aanvragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.arnhem.nl/gft
Tip:
Plaats op de ophaaldag de GFT citybin of GFT kliko voor 07.30u aan de straat.
Let op, er zijn dieven die de GFT-container graag willen hebben voor op de camping.
Zet de container thuis, bij hitte in de schaduw, bij vorst in de schuur. Leg een oude krant onderin de container, dan blijft de container langer schoon.
U kunt uw GFT-afval ook zelf composteren. Een compostvat is verkrijgbaar bij de gemeente Arnhem via https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/afval_abc/compostvat. Een vat kost 25 euro. U krijgt er een handleiding bij.
Frituurvet mag (afgekoeld) in gesloten fles bij het restafval. Nee, niet deze fles in de glasbak doen!
Kerstbomen kunt u buiten zetten in week 2 en 3 op de dag dat de mini-containers in uw wijk worden geleegd. Hebt u een mini-container? Zet de boom dan naast uw container. Gebruikt u een verzamelcontainer? Zet de boom dan op de stoep. Naar boven

AFVALBRENGSTATIONS
Voor al uw afval, behalve GFT-afval en
restafval (vuilniszakken). Neem bij elk bezoek uw afvalpasje mee (ter legitimatie). U kunt 12 x per jaar gratis afval wegbrengen, waarbij voor sommige soorten afval wel een maximale hoeveelheid geldt. De volgende afvalsoorten mag u vaker dan 12 x gratis aanbieden: oud papier, glas, textiel, metaal, luiers, klein chemisch afval,
asbest en huishoudelijke apparaten. Er is voor elke afvalsoort een aparte container. Het afgedankte papier en het PMD-afval wordt opnieuw gebruikt als grondstoffen. Het Spijkerkwartier werkt hier vanaf najaar 2018 onafhankelijk en kritisch aan een sterk verbeterde transparantie voor u, eventueel zelfs samen met de gemeente en andere partijen.
De afvalbrengstations hebben ook een container voor gebruikte, papieren luiers. Het papier en het plastic worden opnieuw gebruik.

Open: maandaq tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Gesloten: op zon- en feestdagen.

Afvalbrengstation Arnhem Noord: adres: Beijerinckweg 9a - Telefoon: 026-3196468 - (locatie: Industrieterrein 't Broek). Afvalbrengstation Arnhem Zuid: Industrieterrein De Overmaat 17.
Naar boven

AFVAL VOORKOMEN
Het is vaak een automatisme om spullen weg te gooien als we ze niet meer nodig hebben. Helaas gebeurt dat ook met spullen die nog in prima staat verkeren. Of met dingen die nog kunnen worden gerepareerd of opgeknapt. Sta hier even bij stil wanneer u iets bij het afval wilt doen. Misschien hoeft het helemaal niet bij het afval maar kan de kringloopwinkel er iets mee. Of geef het mee voor een rommelmarkt.
Waar u verder nog op kunt letten:

  • gebruik bij het winkelen een eigen boodschappentas of -krat.
  • let op verpakking: koop het liefst onverpakte artikelen
  • kies een verpakking die meerdere keren wordt gebruikt (statiegeld)
  • sommige verpakkingen kunnen worden hergebruikt (papier, glas)
  • een grootverpakking geeft minder afval dan meerdere kleine verpakkingen
  • plak een sticker tegen drukwerk op uwbrievenbus.
  • leer uw kinderen bewust met afval om te gaan.
    Naar boven

Wanneer bel ik SUEZ
(afvalinzamelaar) (026) 4 460 490

Als ik een vraag of klacht heb over de afvalinzameling.
Via www.afvalbalie.nl kunt u afspraken maken voor het laten ophalen van grofvuil, aanvragen van een nieuwe afvalpas, aanvragen van een citybin of greenbag, (om)ruilen van een minicontainer, het melden van een kapotte minicontainer en/of het doen van meldingen en klachten. Betalingen kunt u doen via Ideal.

Wanneer bel ik gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem, klachten en servicelijn: 0900-1809 of meldt de klacht op:
https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_klacht_openbare_ruimte

- Als ik afval zie liggen waar dat niet hoort.
- Als ik een vraag heb over de straatreiniging.
- Als mijn klacht door SUEZ niet goed wordt opgelost.
- Als ik een vraag heb over het afvalstoffenbeleid.
De 0900 1809 servicelijn voor alle inwoners van Arnhem is bereikbaar werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. NB van 08.00 tot 09.00 uur kunnen alleen meldingen worden doorgegeven. Afdelingen van de gemeente zijn namelijk vóór 09.00 uur niet bereikbaar via de 0900-1809 servicelijn.

Zet uw grofafval op straat nadat u een afspraak heeft gemaakt en op de afgesproken tijd en laat uw vuilniszakken niet naast de ondergrondse container staan.
U kunt de gemeente Arnhem ook schriftelijk per post bereiken via:
Postbus 9029, 6800 EL Arnhem,
t.a.v. Cluster Openbare Ruimte afdeling Beheer

U kunt de dienst Stadsbeheer ook schriftelijk per post bereiken via:
Postbus 9200, 6800 HA Arnhem,
t.a.v. coördinator afval en stadsreiniging.

Meer informatie: Internet: http://www.arnhem.nl/afval (kijk onder 'wonen en leven') Naar boven

Wanneer bel ik 2Switch
Het kringloopbedrijf 2Switch is bereikbaar via 0900 0205 (lokaal tarief)

  • Als ik spullen aan huis wil laten ophalen die te goed zijn om weg te gooien (gebruikte meubels, boeken, speelgoed enz.)

Kringloopbedrijf 2Switch zorgt ervoor dat nog goede spullen of grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Goederen voor 2Switch kunt u ook afgeven bij de winkel aan de Westervoortsedijk 120 of op de afvalbrengstations.
Meer informatie: www.2switch.nl
Naar boven


Naar boven