Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....


Plannen


Hieronder zijn de volgende plannen te vinden:

V Nieuw Parkeerplan gemeente, gestart 08
V Plannen en ideeën voor het Spijkerbroek: Thialf en omgeving
V Nieuw verkeersplan door gemeente en bewoners, gestart 06
V Plan 'Oase' van Ondernemers Vereniging Steenstraat, 04-06
V Plan van de Gemeente voor de Wijkstraat, voltooid
V Bouwplan Mediamarkt, uitgevoerd 2004-2005, geopend 2006
V Gemeentelijk Groenplan, concept november 2003
V Bewonersplan Spoorhoek, voorstellen oktober 2003
V Gemeentelijk Bestemmingsplan 1998 en het nieuwe van 2008
V Plan BGB Spijkerbuurt


Nieuw Parkeerplan gemeente, gestart 08


(deze kaart is niet precies, voor de juiste begrenzing zie onder 1)

5) De nieuwe Parkeernota "Parkeren Waar Je Wezen Moet". Inspraakavond op 16 april 20.00 uur in de Lommerd
4) VERSLAG van de informatieavond woensdag 5 maart 2008
3) PowerPoint-presentatie van de gemeente op de avond
2) VOORSTELLEN voor het plan in de uitnodiging van de gemeente, februari 2008
1) Afbakening van HET GEBIED (sector 6) in de uitnodiging van de gemeente, februari 2008

terug naar boven


Plannen en ideeën voor het Spijkerbroek: Thialf en omgeving19) BESTEMMINGSPLAN Spijkerbroek van 2 november 2010 (pdf: 3,5 Mb)
18) ADVIES van de WG Spijkerbroek van 29 juni 2006 (pdf: 31 kb)
17) PRESENTATIE van de Visie door de gemeente op 27-02-08 volgt nog
16) UITNODIGING voor inloopmiddag op 27-02-08 over de visie (pop-up) volgt nog
15) De volledige PRESENTATIE van de gemeente op 21-11-07 (pdf.3,6Mb)
14) Twee MODELLEN met keuzes voor het gebied (pop-up)
13) Het VERSLAG van de avond en een artikel uit de krant (pop-up)
12) UITNODIGING voor informatieavond op 21-11-07 over twee keuzemodellen (pop-up)
11) Het GLOBALE MODEL voor het gebied, ook bekend als 'Barbapappa' (pop-up)
10) UITNODIGING voor de informatieavond over een globaal model (pop-up)
9) De winnende inzending voor de nieuwe SLOGAN voor Spijkerbroek
8) De UITGANSPUNTEN voor het gebied (pop-up)
7) Alle REACTIES van bewoners op de inventarisatie met commentaar (pdf.1,2Mb)
6) Alle REACTIES van bewoners op de inventarisatie met commentaar (pop-up)
5) UITNODIGING voor de informatieavond over de uitgangspunten voor het gebied (pop-up)
4) UITNODIGING voor de informatieavond over de uitgangspunten voor het gebied (pdf.1Mb)
3) INVENTARISATIE gebied door de bewonerswerkgroep, volgens de methode Lynch
2) PROJECTGEBIED deels in het Spijkerkwartier en deels in het Broek, analyse en overlegtraject
1) Mandaten wijkplatforms en intentieverklaring samenwerking gemeente en bewoners

In 2006 is een nieuwe fase ingegaan onder de naam SPIJKERBROEK.
Er is een samenwerkingsverband gestart van gemeente en bewoners

15) STANDPUNTEN van politieke partijen over het gebied (volgt nog)
14) BRIEF van de Gemeente over uitstel informatieavond december 2005
13) BROCHURE van Werkgroep en Groengroep met de visie van de Wijk
12) VERSLAG van de Gemeente van de discussieavond op 27 september
11) VERSLAG uit de Wijkkrant van de discussieavond op 27 september
10) IMPRESSIE van de discussieavond in het Stadskantoor op 27 september
9) UITSPRAKEN over spelen van het ministerie van VROM en TNO
8) INTERVIEW over de stand van zaken met de wethouder uit de Wijkkrant
7) MENINGEN van bewoners over de gepresenteerde visie van de gemeente
6) De INFORMATIEKRAAM tijdens het wijkfeest op 10 september van de Werkgroep
5) Presentatie van de gemeente 7 juli: het CAMPUSMODEL (herhaald 27 september)
4) Presentatie van de gemeente 7 juli: GESCHIEDENIS Thialfterrein (herhaald 27 september)
3) INTERVIEW over de inventarisatie-avond met de wethouder in de Wijkkrant
2) VERSLAG van de Gemeente van de bewonersavond op 18 januari 2005
1) Verslag van de gemeentelijk INVENTARISATIE-AVOND in januari uit de Wijkkrant

terug naar boven


Nieuw verkeersplan door gemeente en bewoners, gestart 06

4) De stand van zaken, begin 2007
3) COMMUNIQUE Werkgroep Verkeer 2007
2) Voortgang van het overleg in juni 2006
1) Verkeersplannen , mei 2006
0) Uitslag verkeersonderzoek door de gemeente april 2006 in PDF

terug naar boven


Plan 'Oase' van Ondernemers Vereniging Steenstraat, 04-06Visualisatie van het plan dd 2006
Tekst uit het collegeakkoord over plan Oase (volgt nog)
Uitleg van het plan en sfeerbeschrijving
Foto van de Steenstraat

terug naar boven


Plan voor de Wijkstraat, opgeleverd zomer 2007

5) Tekeningen van het nieuwe plan voor een verpleeghuis
4) Reacties van bewoners en antwoord van de gemeente daarop
3) Volledige tekst van de conceptnota randvoorwaarden voor het plan
2) Tekeningen van het plan (plattegrond en zijaanzichten)
1) Kort overzicht vooraf

terug naar boven


Bouwplan Mediamarkt, uitgevoerd 2004-2005, geopend 2006

Tekeningen van het plan (plattegrond en zijaanzichten) en korte uitleg
Foto's van de bouw

terug naar boven


Gemeentelijk Groenplan, concept november 2003

Uitleg
Zienswijze
Reactie Gemeente
Commentaar op reactie
Definitieve versie Groenplan

terug naar boven


Bewonersplan Spoorhoek, voorstellen oktober 2003

Uitleg van de bewonersplannen
Foto's van de huidige situatie
Verticaal Groen als oplossing
Onderzoek onder bewoners over het speelterrein

terug naar boven 


Gemeentelijk Bestemmingsplan Spijkerkwartier

De kaart hieronder, met deelkaarten in de links hieronder is het bestemmingsplan d.d. 27 februari 1998
Voor details klik:

Spoorhoek
Boekhorsterstraat e.o.
Emmastraat e.o.
Boulevard Heuvelink e.o.
Rietgrachtstraat e.o.

Legenda bestemmingen

NIEUW BESTEMMINGSPLAN 2008

De Staatscourant maakt op 22 juli 2009 melding van het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Spijkerkwartier Boulevardkwartier Spoorhoek" - het bestemmingsplan lag vanaf 23 juli 2009 voor 6 weken ter inzage op het stadhuis - eventueel een reactie indienen kon tot 3 september 2009 (in pdf). Voor meer details zie de publicatie in de Staatscourant.

De nieuwe door de Arnhemse Raad op 29 juni 2009 gewijzigd vastgestelde en tevens door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde versie van 2008 van het "bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek" staat op deze externe link van de gemeente Arnhem. Een pdf van ca 9 MB - met de bijzonder lezenswaardige toelichting op het plan - is van deze site te downloaden.


terug naar boven


Plan Buitengewoon Beter Spijkerbuurt

Buiten Gewoon Beter - kortweg BGB - is een opknap-project in de wijk, in de buurt "Spijkerbuurt". De kaart hieronder, de zogenaamde "maatregelenkaart", is het gebied van het plan BGB Spijkerbuurt.

Voor details van de "maatregelenkaart", klik www.arnhem.nl/bgbspijkerbuurt (opent in een nieuw tab-blad)

Alle bewoners kunnen wensen en knelpunten in een BGB-project aanmelden bij de gemeente Arnhem. Dus wanneer er bijzondere aandachtspunten zijn in de buurt, meld dit dan via het AANDACHTSPUNTEN FORMULIER want dat is erg gemakkelijk te downloaden en in te vullen.

Reacties van andere bewoners die dat al hebben gedaan, werden hier verzameld (reacties t/m 28 juni 2011).

Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar: bgbspijkerbuurt@arnhem.nl (dit is de gemeente) of ...
naar de Werkgroep BGB via: bgb@spijkerkwartier.net (BGB bewonersgroep). De gemeente bekijkt daarna samen met de Werkgroep BGB de wens of het knelpunt in het kader van BGB en hoe dit kan worden opgelost.

Documenten
De WG BGB heeft een uitgangspunten-document opgesteld waar op hoofdlijnen eisen worden gesteld aan de werkzaamheden die op ons af komen. Dit hebben we het kaderdocument genoemd. De gemeente en de werkgroep hebben samen overleg gevoerd over de werkzaamheden en het kaderdocument, en de reactie van de gemeente op ons kaderdocument is eveneens besproken. Details hierover vindt u in de volgende documenten.
- kaderdocument BGB (pdf 315 kB)
- kaderdocument BGB met genummerde reacties van de gemeente (pdf 187 kB)
- Notulen van de BGB + gemeente vergadering van 31 augustus 2011 (pdf 74 kB)
- Notulen van de BGB + gemeente vergadering van 27 september 2011 (pdf 137 kB)

Extra documenten
- extra onderbouwing kaderdocument door de gemeente (pdf 73 kB)
- regeling groencompensatie (pdf 154 kB)
- de Arnhemse Beken-visie (pdf 7252 kB)
- rioolkaart met Rietebeek door het Spijkerkwartier (pdf 2342 kB)


 


terug naar boven

Naar boven