Volgende . Vorige . Pagina Historie

Twintig straten en een boulevard (16): Boterstraat

Op 19 maart 2001 was het precies honderd jaar geleden dat de gemeenteraad van Arnhem besloot de straat die onder de naam 'Boulevard', de Emmastraat met de Eusebiusbuitensingel verbond, om te dopen tot 'Boulevard Heuvelink'. Dit als eerbetoon aan Hendrik Jan Heuvelink Jr., de drijvende kracht achter de uitvoering van het Boulevardplan en die op 11 maart 1901 was overleden. Zijn vader de stadsarchitect H.J. Heuvelink had in 1853 het eerste samenhangende plan voor stadsuitbreiding ontworpen. In opdracht van de gemeente, die invloed wilde uitoefenen op de plannen van particulieren en zo het aanzien en de schoonheid van de stad bevorderen. De zoon realiseerde omstreeks 1880 een deel van dat plan, zij het in enigszins aangepaste vorm.
De naamswijziging zou niet de laatste in het Spijkerkwartier zijn: nog in 1982 verschoot het zuidelijke deel van de Karel van Gelderstraat van naam en heette vanaf toen C.A. Thiemestraat.

Vaker dan verandering van naam, verdween in het Spijkerkwartier een straatnaam. Meestal door woningsanering en stadsvernieuwing.
De Singelstraat had, op de plaats waar in 1994 de galerijflat verrees, tot in de jaren vijftig drie zijstegen genaamd Boterstraat, Kaasstraat en Houtstraat. De zijstegen verdwenen in de uitbreiding van garage van Zijll, nu ook al weer lang verleden tijd op deze plaats. Oorlogsgeweld maakte een einde aan het bestaan van de Telegraafstraat, een zijsteeg van de Driekoningendwarsstraat.
De meeste straatnamen verdwenen in de Rietebeek. De stadsplattegrond van 1925 laat de volgende verdwenen straatnamen zien: Haanstraat, Kipstraat, Buurtstraat, 2e Wijkstraat en Riethorsterdwarsstraat. De eerstgenoemde drie straten waren zijstegen van de Boekhorstenstraat en verdwenen bij de bouw van het Sportfondsenbad (nu Indoor-fitness). De namen Riethorstendwarsstraat en 2e Wijkstraat verdwenen door de stadsvernieuwing in 1985.


Volgende . Vorige . Pagina Historie

Joep Mannaerts

Luchtfoto van de omgeving van de Boekhorstenstraat omstreeks 1925. Klik op de foto voor een groter beeld.

De omgeving van de Boekhorstenstraat omstreeks 1925. Linksonder School V op de hoek met de Spijkerstraat, rechtsboven de Martinuskerk. De rijen kleine woningen dwars op de Boekhorstenstraat midden op de foto stonden - van links naar rechts - ter weerszijden van de Buurtstraat, de Kipstraat en de Haanstraat. Zij werden kort na 1930 gesloopt voor de bouw van het Sportfondsenbad in 1933. De straten aan de onderrand van de foto zijn van links naar rechjts het Oude Land, de 2e Wijkstraat en de 1e Wijkstraat. Let op de groentetuintjes ter weerszijden van het Oude Land.
(Klik op de foto voor een vergroting).