Volgende . Vorige . Pagina Historie

Twintig straten en een boulevard (15): Petrus Canisius

In oktober 2000 verscheen in de Arnhemse kranten een advertentie waarin te koop werden aangeboden 32 exclusieve appartementen op de hoek van de Rietgrachtstraat/Gravenstraat onder de wijdse naam Résidence Gelre. De gebouwen op deze plek die hiervoor gesloopt moesten worden, waren bij veel bewoners bekend als "Dorigo-Marijnen" naar de bouwmaterialenhandel die hier ooit de omwonenden het woongenot enigszins verzuurde. Op het laatst was een ingenieursbureau in deze gebouwen gevestigd. Wat nog maar weinigen weten is dat op deze plaats tot 1960 de R.K. Petrus Canisiusschool voor lager onderwijs stond.

In 1960 fuseerden de katholieke scholen Petrus Canisius aan de Rietgrachtstraat en Sint-Walburgis aan de Weerdjesstraat. De zo nieuw gevormde school betrok een nieuw gebouw aan de Damstraat naast de Sint Walburgiskerk.
Het schoolgebouw aan de Rietgrachtstraat bevond zich in slechte staat en viel onder de slopershamer.
Ruim 70 jaar eerder ontstond door de bouw van het Spijkerkwartier ten oosten van de oude stad behoefte aan nieuwe scholen. De gemeente kocht daarom in 1881 van de Arnhemsche Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken, waarvan H.J. Heuvelink jr. directeur en oprichter was, een perceel grond. In 1884-1885 werd daarop een nieuwe school gebouwd, waarschijnlijk ontworpen door ir. A. van Cuylenburg jr. die toen stadsarchitect was. Het schoolcomplex bestond uit een aantal met elkaar verbonden gebouwen waarvan het hoofdgebouw de ingang had aan de Rietgrachtstraat. Er was ruimte voor 8 klaslokalen waarin aan maximaal 34 kinderen per lokaal les kon worden gegeven. De eerste gebruiker van het gebouw was de Openbare Lagere school nr.15 die acht onderwijzers en een leraar in de Franse taal in dienst had. In 1886 gingen de lessen van start met 176 scholieren.

Volgende . Vorige . Pagina Historie

In die tijd hadden de openbare scholen geen namen, maar nummers. In het Spijkerkwartier was toen nog een tweede openbare school, school nr. 10, in 1870 gebouwd op de hoek van de Spijkerstraat en de Schoolstraat.
School 15 is tot 1930 aan de Rietgrachtstraat gebleven. In dat jaar vond herhuisvesting van een aantal scholen plaats, die nodig was als gevolg van de uitbreiding van de stad in noordelijke richting. School 10 in de Spijkerstraat verhuisde naar de Hommelseweg, school 15 naar het gebouw aan de Spijkerstraat. In het schoolgebouw aan de Rietgrachtstraat werd de nieuw opgerichte R.K. jongensschool onder de naam Petrus Canisius gehuisvest. De school stond bekend als een school voor de katholieke middenstand (winkeliers, aannemers, ambtenaren e.d.). De Openbare School 15 verhuisde in 1955 naar een nieuw gebouw aan de Karel van Gelderstraat (nu C.A. Thiemestraat) onder de naam Karel van Gelderschool. Het gebouw aan de Spijkerstraat werd toen in gebruik genomen door de UTS, tot de verhuizing in 1970 naar het MTS-gebouw aan de Thorbeckestraat.

Joep Mannaerts

Rietgrachtstraat - het hoofdgebouw van de school. Klik op de foto voor een groter beeld.