Volgende
. Vorige . Pagina Historie

Twintig straten en een boulevard (13): Werkgroep Spijkerkwartier

Dit jaar (2000, red.) bestaat de Werkgroep Spijkerkwartier 25 jaar. De buurtbewoners die 25 jaar geleden de Werkgroep oprichtten, waren voor een belangrijk deel ook actief in een werkgroep die daar aan vooraf ging: de Werkgroep Speelplaats Spijkerkwartier. Die Werkgroep bracht iets tot stand waar toen grote behoefte aan was in het Spijkerkwartier: een beschutte plaats waar kinderen rustig konden spelen en hun fantasie de vrije loop laten.

In 1973 was er in het hele Spijkerkwartier geen enkele plek waar kinderen in de schoolgaande leeftijd veilig konden spelen. De straat als plaats om te spelen was door het steeds drukkere autoverkeer te onveilig
geworden. Een aantal ouders in de buurt die elkaar kenden omdat ze kinderen in de schoolgaande leeftijd hadden, sloeg toen de handen ineen.
Eerst moest een geschikte plek gevonden worden. Veel te
kiezen viel er niet. Eigenlijk was alleen het parkeerterrein van de Bosbouw en Cultuurtechnische School (nu Sociale Academie) achter bakker ten Hoopen, qua ligging geschikt. De stoute schoenen dus aangetrokken en de school werd benaderd. Die wilde meewerken.

  De speelplaats  
De speelplaats is klaar en de lieve jeugd staat gereed om hem in gebruik te nemen.
  (muis op de foto's: toelichting, klik op de foto's: vergroting)
Speelboom op de diep-lader   Sterker nog, enkele studenten van de school die in de buurt woonden, hielpen actief mee. En toen begon het organiseren, lobbyen en ritselen. Bij de gemeente, bij het bedrijfsleven. Bedelen om materialen en een aannemer die het grondwerk wilde doen. In Elst werden twee hoogstam fruit-bomen op de kop getikt die op een dieplader van transport-bedrijf Melis, toen nog aan de Boulevard, naar de Spijkerstraat werden gebracht. En zo ontstond langzaam maar zeker een avontuurlijke speelplaats met speelbomen, evenwichtsbalken, rioolbuizen om doorheen te kruipen, een uitkijkpost en een houten wigwam. Het spelen kon beginnen.
Doordat er na 1984 meer speelmogelijkheden in de wijk
kwamen, en soms ook junks bezit namen van de speelplaats, raakte het terrein steeds meer in verval. Tenslotte hernam de auto zijn oude rechten. Sinds 1992 is het weer parkeerterrein. Sinds een paar jaar met een mooi hek er voor. Dat wel.
 
Met vereende krachten wordt een toekomstige speelboom op de diep-lader gehesen   Joep Mannaerts  

  Foto's: Rinus van Schie
 

Volgende . Vorige . Pagina Historie

blok 1