Volgende . Vorige . Pagina Historie

Twintig straten en een boulevard (11): De verjonging (2)

Als gebouwen worden afgebroken en op die plaats nieuwe worden neergezet, verdwijnt het beeld van de oude situatie langzaam maar zeker uit het geheugen. Dankzij de uitvinding van de fotografie kan het oude beeld gelukkig worden vastgehouden. Het gebrekkig functionerende geheugen wordt door de foto als het ware onderhouden en houdt zo het beeld vast.


Volgende . Vorige . Pagina Historie

Joep Mannaerts

oud 2 - Parkstraat hoek Schoolstraat

nieuw 2 - Parkstraat hoek Schoolstraat

oud 1 - Boekhorstenstraat hoek Oude Land

nieuw 1 - Boekhorstenstraat hoek Oude Land

Oud en nieuw 1
Kort voor de sloop in 1939 werden deze woningen aan de Boekhorstenstraat op de hoek met Het Oude Land gefotografeerd door de fotodienst van de Gemeentepolitie. De woningen waren toen al onbewoond. Ervoor staat nog de openbare watervoorziening: de gemeentepomp. De woningen hadden dus zelf geen waterleiding en waarschijnlijk evenmin gas of electriciteit. De straat wordt al wel elektrisch verlicht. Na de oorlog stond op deze plaats de openbare kleuterschool De Rozeknop. De gebouwen op de achtergond zijn in het kader van het plan Rietebeek in het begin van de jaren tachtig gesloopt. Een keurig rijtje huizen siert nu deze plek.

blok 1

Oud en nieuw 2
In 1891 verrees op de hoek van de Parkstraat en de Schoolstraat de "School met den Bijbel voor Uitgebreid Lager Onderwijs" in Hollandse neo-renaissancestijl. Nadat het gebouw de functie als school had verloren, bood het onderdak aan een peuterspeelzaal, een ontmoetingsplaats voor Marokkanen en een jongerencentrum.
Naast dit jongerencentrum stond het gebouw bekend als 't Vuur. De peuterspeelzaal verhuisde naar de Lommerd, de Marokkanen tijdelijk naar De Rozeknop en het jongerencentrum werd gesloten. Tot aan de sloop in 1981 herbergde 't Vuur een Turkse geloofsgemeenschap. Gezinswoningen (21 stuks) ontworpen door de architecten Kroesbergen en van Dijk kwamen er voor in de plaats.

Bij de foto's:
- met de muis op de foto: toelichtende tekst

Bij de foto's:
- met de muis op de foto: toelichtende tekst