Terug naar Laatste nieuws

Raamprostitie moet weg uit Spijkerkwartier Arnhem

(ANP - Marcel Antonisse)

De raamexploitanten hebben maandag een door hen aangespannen geding tegen de gemeente Arnhem, die hen bordeelvergunningen weigert, verloren. Dat blijkt uit een uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem. Die vindt dat burgemeester P. Krikke van Arnhem voldoende heeft aangetoond dat raamprostitutie overlast veroorzaakt en het woon- en leefklimaat in de buurt te veel aantast.

Arnhem besloot halverwege de jaren negentig al dat de raamprostitutie uit een van de bekendste hoerenbuurten van Nederland moest vertrekken. De bestuursrechter meent daarom dat de exploitanten voldoende tijd hebben gehad om zich op hun vertrek voor te bereiden.

Begin jaren negentig trokken bewoners van het Spijkerkwartier in groten getale de straat op om te protesteren tegen de overlast van de raamprostitutie. Daarop besloot de gemeente om een einde te maken aan de activiteiten. De gemeente wil een eroswijk realiseren op een voormalig industrieterrein, maar die plannen zijn nog steeds niet afgerond.

De gemeente koopt sinds 1996 wel steeds vrijkomende sekspanden in het Spijkerkwartier op. De Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier (BES) vindt dat de gemeente eerst moet zorgen voor een alternatieve locatie, voordat de vergunningen mogen worden geweigerd. De bestuursrechter stelt echter dat de mogelijkheid tot verhuizen nooit een voorwaarde is geweest voor het uitbannen van de prostitutie uit het Spijkerkwartier.

Bron: De Gelderlander, 26-01-2004

 


Sheila hoeft niet meer terug te komen

Door onze verslaggevers


ARNHEM - De rechter heeft geoordeeld: de rosse buurt moet weg uit het Spijkerkwartier. Een jarenlange strijd lijkt beslecht. De eerste reacties zijn net zo divers als de wijk zelf. 'Arnhem zonder rosse buurt kán toch niet?'

Arnhem lijkt de slag tegen de raamprostitutie in het Spijkerkwartier gewonnen te hebben. - Foto: Jan Wamelink

Sheila is er niet. 'Nederlands, blond, afwezig', meldt het bordje op haar raam in hartje rosse buurt. Het is de vraag of ze nog terugkomt in het Spijkerkwartier. Misschien heeft ze deze troosteloze maandag gewoon een vrije dag. Misschien zag ze het naderende einde al een beetje aankomen, dat kan ook.

Ergens lijkt de hele wijk allang een voorschot te hebben genomen op het zo verstrekkende vonnis van de rechter. Ooit was het hier dag en nacht druk, scheen het rode licht in 240 kamertjes. Nu schuifelen er nog maar een paar plukjes rusteloze mannen langs grotendeels dichtgetimmerde ramen en net iets te mollige dames uit verre oorden.

Waar de paniek groot is. "Ik kan het niet geloven", zucht een Dominicaanse. "Dit kán helemaal niet. Prostitutie is nu legaal in Nederland. Dan kun je toch niet zomaar de bordelen sluiten? Waar moeten wij dan heen, hoe komen wij dan aan ons geld?" Ze laat een stilte vallen. "En waar blijven onze klanten? Wat gaan die straks doen?"

Wat de clientèle ook gaat doen straks, ze doet het in ieder geval niet meer bij hem op de stoep, constateert Ab van der Woude met een tevreden glimlach. Hij woont in de Spijkerstraat. Daar gebeurt, in de periferie van de prostitutie, nog wel eens wat. "Ik heb alles meegemaakt, zelfs een moord voor de deur."

Van der Woude denkt dat het nu eindelijk afgelopen zal zijn met de overlast die de wijk zo heeft getreiterd en gepijnigd. "Weg met de drugshandel, met alle randverschijnselen. En geen mannen meer die een blikje bier op de stoep gooien en tegen je huis pissen voordat ze naar de hoeren gaan."

Edo Kerkkamp uit de C.A. Thiemestraat, even verderop, is al net zo happy met de uitspraak van de Arnhemse rechter. Hij woont er nu een jaar of acht en heeft, toegegeven, de overlast de laatste tijd behoorlijk zien afnemen. "Maar toch reden ze hier elke avond nog af en aan. Keiharde muziek aan, geschreeuw. Hebben we ons acht jaar aan geërgerd. Gelukkig werden de kinderen er niet wakker van."

Dat de laatste 110 rode lichten nu al binnen afzienbare tijd zullen doven, moet Kerkkamp nog zien. "Die bordeelhouders zullen wel in beroep gaan. Tuurlijk doen ze dat. Ze hebben dure advocaten. Toch heb ik door deze uitspraak wel hoop gekregen dat het over een tijdje definitief voorbij is."

En wat dan? Transformeert het beroemdste stukje Arnhem binnen elke jaren in een saaie yuppenwijk? "Er zal hier heel wat plat gaan en er zal nieuwbouw komen", verwacht buurtbewoonster Beatrijs Mentzel. "Maar ik denk en hoop dat het Spijkerkwartier een buurt van van alles en nog wat blijft. Een lekkere mengelmoes." Alleen dan zonder de tippelaarsters die in de overlastpiek (een paar jaar geleden) voor haar deur stonden.

Bij seksshop Erotica aan de vlakbij gelegen Steenstraat, waar op de tv boven de toonbank een pornofilm wordt gedraaid die kennelijk het koopgedrag moet stimuleren, staan ze minder te juichen. Al doet eigenaar Peter Verkade of het hem allemaal niet zo gek veel kan schelen of de rosse buurt open blijft of niet. "De tijd zal het leren of het nadelig is voor mijn zaak."

Onmiskenbaar erger is de sluiting van de bordeelramen voor de stad zelf, betoogt hij. "De rosse buurt hóórt bij Arnhem, daar kent iedereen in Nederland Arnhem van."

Het gaat volgens de sekswinkelbaas in rap tempo bergafwaarts met de samenleving. "Op de Wallen in Amsterdam, daar mogen ze tegenwoordig niet eens meer paaldansen! Waar blijf je dan?"

Bron: De Gelderlander, 27-01-2004


Uitspraak rechter verbijstert

Vervolg van VOORPAGINA

ARNHEM - Verbijstering overheerst bij wijkbewoners, bordeelbazen en de gemeente. Over de rechtbank die de gemeente volledig gelijk gaf om de rosse buurt in het Spijkerkwartier te sluiten. Alle argumenten van de bordeelhouders zijn volledig van tafel geveegd.

Namens de Werkgroep Spijkerkwartier zegt B. Boermans: "Ik ben ontzettend verrast, blij en opgelucht. Jaren hebben we gestreden voor een leefbare wijk. Ik denk dat de overlast die er vooral was in de ring rond de rosse buurt, nu verdwijnt. Maar we moeten ook niet te vroeg juichen. Gezien de investeringen van de exploitanten, verwacht ik nog een voortgaande juridische strijd."

"Een dijk van een uitspraak. De rechter laat niets onbenoemd. Overal heeft hij een oordeel over. De gemeente heeft op alle punten gelijk gekregen", aldus een blije burgemeester P. Krikke.

De gemeente bekijkt volgende week hoe de juridische procedures moeten worden gevolgd als over zes weken de uitspraak kan worden uitgevoerd. "We zullen heel zorgvuldig zijn", stelt Krikke, "Het is nu nog niet te zeggen hoe lang na die zes weken de ramen echt dicht zijn. Het ligt er ook aan of er nog juridische vervolgprocedures komen."

Advocaat B. van Meer van de Belangenvereniging Raamexploitanten Spijkerkwartier (BES) toont zich 'uitermate teleurgesteld' nu de rechters geen enkel argument van de raamexploitanten tegen de sluiting als houtsnijdend beschouwen.

BES-voorzitter I. Smit noemt de rechterlijke uitspraak op alle fronten onzorgvuldig en kondigt beroep aan. "Ze hebben de zaak erg makkelijk en oppervlakkig bekeken. Werkelijk niets van ons is gehonoreerd. Dit is iets van ons-kent-ons, ambtenaren onder elkaar, het heeft niets met recht te maken."

De bordeelexploitanten hoeven niet bij de burgemeester aan te kloppen om gedoogd te worden in het Spijkerkwartier tot een nieuw eroscentrum op het oude Billitonterrein is gebouwd. "Ik zie geen aanleiding op zo'n verzoek in te gaan", reageert Krikke desgevraagd. "Het kan er toe leiden dat Arnhem straks geen raamprostitutie heeft."

Onbegrijpelijk vindt Van Meer het dat de rechtbank politiegegevens aanhaalt over aanzienlijk afgenomen overlast in het Spijkerkwartier en daarbij onvermeld laat dat voormalig Arnhems politiecommissaris L. Nieuwerth dientengevolge geen reden zag om vergunningen voor de ramen te weigeren. Burgemeester Krikke betoogde later dat de raamprostitutie hoe dan ook het woon- en leefklimaat in de wijk aantast en dat zij dus terecht sluiting nastreeft. De rechtbank geeft haar daarin volmondig gelijk.

Bordeelbaas Smit betoogt dat de uitspraak enorme consequenties kan hebben. "Als dit voor heel Nederland gaat gelden, kunnen gemeentebesturen overal rosse buurten sluiten op grond van het argument dat het woon- en leefklimaat wordt aangetast. Dan kunnen ze in Haarlem, Alkmaar, Nijmegen de boel dichtgooien. Ook andere bedrijven kun je dan in wijken sluiten. Dit heeft zulke grote gevolgen voor de rechtspositie van velen, dat ik me niet kan voorstellen dat de Raad van State hier achter gaat staan."

Onbegrijpelijk vindt Smit het dat de rechtbank de ontwikkeling van een alternatieve locatie voor raamprostitutie niet van belang acht bij haar overwegingen omdat de gemeente die ontwikkeling altijd strikt gescheiden heeft gehouden van de sluiting van de rosse buurt. "De rechter is daar heel helder over. Het zijn twee losstaande zaken", stelt burgemeester Krikke daarentegen met tevredenheid over de uitspraak vast.

"De rechtbank is gewoon achter de gemeente gaan staan. En dat terwijl Gedeputeerde Staten van Gelderland alleen met het beéindigingsbesluit hebben ingestemd op voorwaarde dat er een alternatief werd ontwikkeld."

Smit is ervan overtuigd dat de uitspraak getuigt van het meten met twee maten. Hij wijst op een zinsnede in het vonnis waarin wordt opgemerkt dat de raamexploitanten flink hebben kunnen verdienen in de tijd dat de gemeente hen als illegaal bedrijf gedoogde. "Als je geld verdient, heb je kennelijk geen rechten. Dat riekt naar klassejustitie."

De bordeelbazen kunnen binnen zes weken bij de Raad van State hoger beroep aantekenen tegen de rechtbankuitspraak. Tot zolang loopt de zogeheten 'voorlopige voorziening', die de gemeente verbiedt, hangende de gerechtelijke procedure, de ramen direct te sluiten. Om de termijn van zes weken eventueel te rekken, moeten de raamexploitanten opnieuw een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de Raad van State. Smit kan zich niet voorstellen dat de Raad van state zo'n schorsing zal afwijzen. 'Want dan moeten we eerst dicht en daarna weer open, als we over een jaar gelijk krijgen. dat lijkt me geen fatsoenlijke gang van zaken''.

Bron: De Gelderlander, 27-01-2004


Rosse buurt in Arnhem snel dicht

Door onze verslaggevers

ARNHEM - De rosse buurt moet weg uit het Arnhemse Spijkerkwartier. De 110 ramen sluiten mogelijk al over zes weken, op straffe van hoge boetes. Gisteren tekende de Arnhemse rechtbank het doodvonnis voor het roemruchte prostitutiegebied.

De rechtbank verwees alle bezwaren van de bordeelhouders tegen het verbod om door te mogen gaan, rigoureus naar de prullenmand. Volgens de rechter is er niets mis met het besluit van de gemeente Arnhem om de prostitutie uit te bannen in de woonwijk.

"Het is een bijzondere uitspraak voor de stad, ik ben er heel blij mee", reageerde de Arnhemse burgemeester P. Krikke. "Nu kunnen we de belofte aan de wijk dat de ramen verdwijnen, nakomen. De gemeente heeft op alle fronten gelijk gekregen. Het is een dijk van een uitspraak."

Het historische vonnis laat geen spaan heel van de argumenten van de raamexploitanten. Zo bestrijden de rechters dat de wijk geen overlast van betekenis ondervindt van de prostitutie. Verder wordt gesteld dat de bordeelbazen al vanaf 1996 weten dat de gemeente af wil van de rosse buurt in het Spijkerkwartier; de afgelopen jaren zijn er al zo'n 130 ramen opgedoekt door bordeelhouders die zich lieten uitkopen door de gemeente.

Het feit dat de gemeente lange tijd geen alternatieve locatie voor de raamprostitutie in Arnhem aanbood aan de bordeelbazen, blijkt er voor de rechtbank niet toe te doen. Inmiddels is een plek op industrieterrein Het Broek bestemd voor een groot eroscentrum, maar onduidelijk is of dat ooit van de grond komt. De rechters wijzen de exploitanten er op dat ze een schadevergoeding kunnen proberen te bedingen.

Advocaat B. van Meer van de bordeelhouders toonde zich gistermiddag 'verbijsterd' over het vonnis. Hij zei nog niet te weten of hij namens zijn cliënten beroep aantekent bij de Raad van State. "Wij moeten ons nu eerst beraden." Een eventueel beroep moet binnen zes weken worden aangetekend en zal vergezeld gaan van een verzoek om de bordelen in het Spijkerkwartier gedurende dat proces open te houden. Onzeker is of de rechter zo'n verzoek toewijst. Burgemeester Krikke laat weten zo snel als juridisch mogelijk is er op toe te zien dat de bordelen daadwerkelijk op slot gaan. De gemeente bestudeert volgende week hoe de procedures dan moeten verlopen. Bordeelbazen die weigeren over zes weken dicht te gaan, kunnen hoge boetes krijgen.

Bron: De Gelderlander, 27-01-2004


Zes weken tot negen maanden wachten op hét antwoord

Door HARM GRAAT en ERIK LOUWES


ARNHEM - De uitspraak van de Arnhemse rechtbank, maandag, dat de rosse buurt moet verdwijnen, kent diverse scenario’s als mogelijk vervolg. Een overzicht.

Verdwijnt de raamprostitutie echt over zes weken? Is zondag 7 maart de laatste avond dat de rode lampen branden? Dat is de cruciale vraag na de keiharde uitspraak van de Arnhemse rechtbank dat de rosse buurt uit het Spijkerkwartier moet verdwijnen. Het kan verschillende kanten op gaan.

Scenario 1: De bordeelbazen gooien unaniem de handdoek in de ring en volgen de rechtelijke uitspraak.

Dan sluiten de bordelen zondagavond 7 maart en is het einde van de rosse buurt dus werkelijk nabij. Erg waarschijnlijk is dit scenario niet. Enkele raamexploitanten hebben al gezegd de juridische strijd te willen voortzetten.

Scenario 2: De bordeelbazen vechten de rechtelijke uitspraak aan. Daarvoor moeten ze eerst een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de de Raad van State.

Tot zes weken mag de gemeente niets doen. Dat is in een vorige juridische procedure bepaald. De bordeelbazen kunnen binnen de komende zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State tegen het besluit van de Arnhemse rechter. Tegelijkertijd zullen ze een verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ indienen. Feitelijk vragen ze dan of het vonnis van de rechtbank (‘de rosse buurt moet weg uit het Spijkerkwarier’) in de ijskast kan worden gezet. De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist gemiddeld binnen acht weken over zo’n voorlopige voorziening.

Het neemt niet weg dat de gemeente zes weken na nu kan beginnen met handhaven: ervoor zorgen dat de bordelen daadwerkelijk sluiten. Ze neemt daarmee wél het risico op schadeclaims indien de voorlopige voorziening uiteindelijk wordt toegewezen. Voor de hand ligt dan ook dat de gemeente afwacht totdat er al dan niet een voorlopige voorziening ligt.

Variant 2a: De voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Dan kan de gemeente overgaan tot het sluiten van de bordelen. Als de bordeelbazen zich aan de wet houden, kan het dan snel afgelopen zijn. Het kan ook zijn dat de bordeelbazen doodleuk in de rosse buurt actief blijven. De gemeente gaat dan dwangsommen (hoge boetes) opleggen. De bordeelbazen kunnen daar zeer waarschijnlijk wel weer bezwaar tegen maken. De gemeente zoekt die gang van zaken momenteel uit.

Variant 2b: De voorlopige voorziening wordt toegewezen.

Als de voorlopige voorziening wordt toegewezen, moeten de gemeente, de bordeelhouders en de stad afwachten wat de uitspraak van de Raad van State wordt naar aanleiding van het beroep dat wordt ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. De behandeling van de zaak duurt gemiddeld negen maanden. Dus: de bordelen blijven al die tijd gewoon geopend. Volgens rechtsgeleerden is het sterk de vraag of er in deze kwestie een voorlopige voorziening wordt toegewezen. Spoedeisendheid en onomkeerbaarheid zijn hierin kernbegrippen. Voorbeeld: meneer één wil een huis slopen, maar zijn buurman (meneer twee) maakt bezwaar en tekent beroep aan. Zonder voorlopige voorziening, kan meneer één zijn huis al slopen en staat meneer twee voor een voldongen feit als hij achteraf alsnog gelijk krijgt van de Raad van State. Het feit dat de gemeente deze week op alle punten in het gelijk is gesteld in het vonnis van de rechter, weegt vermoedelijk zwaar bij de afweging die de voorzitter van de Raad van State desgevraagd moet maken inzake de voorlopige voorziening. Anders gezegd: het verkleint de kansen voor de bordeelbazen.

Scenario 3: De bordeelbazen krijgen van de Raad van State de voorlopige voorziening toegewezen, maar krijgen later in een bodemprocedure ook nog eens gelijk.

Als de bordeelbazen niet alleen een voorlopige voorziening krijgen toegewezen, maar bovendien gelijk krijgen van de Raad van State, is de gemeente terug bij af. De gemeenteraad kan dan besluiten om een bescheiden prostitutiegebied in het Spijkerkwartier te laten bestaan of voor veel geld de bordeelbazen uit te kopen. Dat gaat gegarandeerd vele jaren duren.

Bron: De Gelderlander, 28-01-2004


'Prostitutie straks als olievlek over hele stad'

Door HARRY VAN DER PLOEG


ARNHEM - Arnhem wil de rosse buurt snel sluiten, de rechtbank vindt het prima. Maar de bordeelbazen van het Spijkerkwartier waarschuwen de gemeente niet te vroeg te juichen. "Iets is niet weg als je het verbiedt."

Martin Bertels denkt weer even terug aan vroegere tijden in het voormalige Casa Rossa in de Arnhemse rosse buurt. Dames uit zijn club Casa Rossa Privé in Elten poseren even voor het raam. - Foto: Jan Wamelink

"De rosse buurt wordt straks een woonwijk. Dus dan is dit pand des te meer waard. Dan moet de gemeente er zeker een goede prijs voor betalen."

Martin Bertels, voormalig raamexploitant in Arnhem, was gistermorgen weer even terug op zijn oude stek: het bordeel Casa Rossa op de hoek van de Driekoningendwarsstraat en Karel van Gelrestraat. Twee jaar geleden werden zijn ramen op last van de burgemeester gesloten nadat er illegalen waren aangetroffen. "De rest deed het ook, maar ik was de klos", schampert hij. Zijn pand, een voormalige drukkerij van Roos en Roos die hij in 1969 op de kop wist te tikken, wil hij graag aan de gemeente kwijt. "Maar dan wel voor een goede prijs: 850.000 euro." De gemeente vindt dat bedrag wel erg hoog. Bertels vindt het redelijk. Taxateurs zijn deze week inmiddels op bezoek geweest, de onderhandelingen gaan voort.

In Elten heeft hij al een tijdje een club gehad, onder de naam Casa Rossa Privé. "Met een mooie parkeerplaats ervoor." Een bordeel van de toekomst, vindt hij. "De rechtbank in Arnhem heeft duidelijk beslist dat prostitutie niet meer in een woonwijk thuishoort. Dat is dus een aflopende zaak, overal in Nederland." De toekomst is aan de eroscentra buiten de wijken, denkt hij.

Een stukje verderop houdt collega Rudy Kousbroek even voor de ramen halt. Hij spreekt zijn verbazing uit over het feit dat de rechtbank met geen woord rept over het feit dat hij de gemeente herhaaldelijk te kennen heeft gegeven best te willen verhuizen naar industrieterrein Het Broek, om daar een eroscentrum te beginnen. "Een alternatief vindt de rechtbank niet belangrijk. Als een veel onafhankelijker rechtsinstituut als de Raad van State er naar kijkt, gaat dat natuurlijk heel anders uitpakken."

Helder en rechtlijnig vindt hij de uitspraak van de rechter wel. "De vraag is alleen of de gemeente nu echt wil dat er een einde komt aan de raamprostitutie in Arnhem. Als je iets verbiedt, is het nog niet weg. De vrouwen die al jaren bij me werken, kennen hun vaste klanten, zullen toch met hen afspreken. Dan ontstaat er een heel netwerk van thuiswerksters, dan breidt het zich over de hele stad uit. Dus als ik de gemeente was, zou ik niet te vroeg juichen."

Bertels, die best in Arnhem een plek in een eroscentrum wil, wijst erop dat de wet voor alle vormen van prostitutie een vergunning vereist en dat daar ook op wordt gecontroleerd. Een rosse buurt of een club valt echter makkelijker te controleren dan een olievlek vol escortbedrijven en thuis- en internetwerksters. "Ik verwacht bovendien dat gisse meisjes hun klanten op de tippelzone gaan zoeken."

Voorzitter Ido Smit van de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier gaat ervan uit dat alle ramen open kunnen blijven zolang er een beroepsprocedure loopt bij de Raad van State. "Als alles meevalt." Hij rekent nog steeds op een overwinning. Er valt wel te praten over een alternatief. "Maar dan een bruikbaar alternatief. Dus niet het voormalige Billitonterrein."

Bron: De Gelderlander, 28-01-2004


Politiek Arnhem looft uitspraak rosse buurt

Door onze verslaggevers


ARNHEM - De Arnhemse politiek is lovend over de uitspraak van de rechtbank dat de rosse buurt in het Spijkerkwartier moet sluiten. Wel zijn er zorgen over het alternatief.

"Mijn eerste reactie is: dit is fantastisch", zegt CDA-fractievoorzitter F. Janssen. "Maar mijn tweede reactie is: waar gaan de prostituees en de klanten naar toe? Naar een andere stad of verplaatst de prostitutie zich naar de wijken. Dat baart mij wel zorgen."

Ook GroenLinks noemt de uitspraak over het Spijkerkwartier 'prachtig', maar vreest dat de prostitutie meer in de illegaliteit belandt. "Niet alle prostituees en bordeelhouders volgen netjes de regels", zegt raadslid W. van Loon. "Maar dat weegt zeker niet op tegen het feit dat het Spijkerkwartier nu eindelijk weer een gewone woonwijk kan zijn."

Van Loon verwacht dat de ontwikkeling van een eroscentrum op het Billitonterrein nu in gang gezet wordt. "Prostitutie is een echte bedrijfstak geworden en hoort op een bedrijfsterrein."

VVD-fractievoorzitter Theijse: "Een kanjer van een uitspraak. Het eroscentrum moeten we nu doorzetten. Dat heeft ook een attractieve waarde voor de stad."

Zuid Centraal-voorman N. Wiggers roemt de 'duidelijke' uitspraak van de rechter. Hij wijst erop dat de gemeente nu wel zorgvuldig moet zijn bij de vervolgstappen én met alternatieven moet komen voor de bordelen.

De PvdA looft de uitspraak van de rechter, vooral omdat "de rechter nu aangeeft dat wij als stadsbestuur tenminste nog zelf een stad mogen besturen", aldus PvdA-fractievoorzitter D. Tiemens. "De rechter geeft aan dat wij als gemeente de bordeelbazen ruim de tijd hebben gegeven om te vertrekken."

Veel fractievoorzitters delen de zorg dat de prostitutie de illegaliteit in gaat en concurrent wordt van de tippelzone aan de Oude Veerweg. "Het Billitonterrein zien wij niet zitten. Dat is een desolaat industrieterrein zonder sociale controle. Laat de burgemeester zich niet alleen druk maken over een mooier Spijkerkwartier, maar vooral ook over de prostituees", stelt SP-fractievoorzitter G. Elfrink.

"Ik heb ook de angst dat de prostitutie op een andere plek ondergronds gaat. We moeten ons goed beraden op alternatieven. Of dat het Billitonterrein moet zijn of elders, dat willen we overleggen", meent fractievoorzitter M. Stellingwerf van D66.

"Als het nu wordt gesloten, dan verspreidt het zich over de stad. We hebben gezien dat vrouwen concurrent worden van de heroïneprostituees. Nu heeft de politie alle mogelijkheden om te controleren. Straks wordt dat veel moeilijker. Bovendien vrezen we dat de schadeclaims van de bordeelbazen hopeloos veel geld kosten. Daarom zijn wij ook altijd tegen sluiting van de rosse buurt geweest", reageert fractievoorzitter S. Gerritsen van Stadsbelang.

LA-fractievoorzitter M. van Meurs: "Het is aardig voor het Spijkerkwartier dat de leefomgeving verbetert. Hoewel ik me afvraag of de overlast nu zo groot was. Ik twijfel of het eroscentrum er komt en maak me zorgen over de tippelzone."

Bron: De Gelderlander, 28-01-2004


Bordeelhouder reageert woedend

De raamprostitutie moet weg uit het Arnhemse Spijkerkwartier. De bestuursrechter heeft de gemeente gelijk gegeven in haar weigering nieuwe bordeelvergunningen af te geven. Algemeen Dagblad interviewt bordeelhouder Ico Smit, voorzitter van de BES. Hij is ziedend en rept van machtsmisbruik.

Enkele citaten:
'Door de legale prostitutie de nek om te draaien kweekt de gemeente Arnhem een voedingsbodem voor illegale prostitutie met alle problemen vandien.'
'Er is een belevingsonderzoek onder bewoners gedaan terwijl een beleidsonderzoek nodig is. Nota bene de districtscommandant van politie zegt dat de overlast beheersbaar is en lang niet zo erg als vroeger. Als de uitkomst van zo'n onderzoekje reden tot sluiting is kunnen ze de hoerenbuurten in Utrecht, Amsterdam en Alkmaar ook wel sluiten.'
'Tjonge, Arnhem lijkt wel op Staphorst. SuperStaphorst!'
'Krikke is vanaf haar aantreden meer een actievoerster dan een burgemeester geweest. Ze moet aan héél Arnhem denken, daar is ze burgemeester voor.'
'De hoerenbuurt bestaat al vijftig jaar en het aantal ramen is in de loop van de tijd al teruggebracht van 250 naar 110. Dat kleine wijkje voorziet in een grote behoefte want in Arnhem wonen nu eenmaal veel allochtonen. Ik wil daarmee zeggen dat allochtonen relatief vaker naar de hoeren gaan dan Nederlanders.'
'Er komen ook politici maar ik noem geen namen. Dat is een erecode.'
'We leggen ons natuurlijk niet bij sluiting neer en gaan zeker in beroep!'

Bron: Algemeen Dagblad, 27-01-2004


Geen enkel compromis

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over het prostitutiegebied schetst de Volkskrant een sfeerbeeld en schrijft: Het Spijkerkwartier en de rosse buurt waren synoniemen, nu woont de nouveau riche in de statige Arnhemse panden. En spreekt de rechter ferm: wonen en hoeren gaan niet samen. Het Spijkerkwartier is een rosse buurt op zijn retour. Ramen zijn dichtgetimmerd, veel stoelen staan leeg, overal hangen bordjes 'te huur'.

Enkele citaten uit de Volkskrant:
'De rechter zegt glashelder dat er sprake is van overlast voor de buurt', zegt burgemeester Krikke, die zelf in een van de chiquere straten van het Spijkerkwartier woont. Wat Krikke deugd doet is dat de rechter de vloer aanveegt met het argument dat de hoeren niet weg hoeven zolang niet duidelijk is waar ze naar toe kunnen. 'De rechter meent dat dat verschillende dingen zijn. Dat vinden wij ook.' De gemeente heeft al in 1997 gezegd dat de ramen weg moeten. De rechter vindt dat de seksbazen dus tijd genoeg hebben gehad om naar iets anders om te zien. 'Overigens is dat alternatief er wel', benadrukt Krikke, 'ze kunnen naar het Billitonterrein, aan de rand van de stad'. De verhuurders van de ramen zijn teleurgesteld. 'De rechter heeft zijn oren wel erg laten hangen naar de gemeente', zegt Rudy Kousbroek, die over straat loopt met een stapeltje handdoeken voor een van zijn werkneemsters. 'De rechter heeft helemaal geen rekening gehouden met ons. Er zit geen enkel compromis in. Dat vind ik teleurstellend. We hebben het wel over een legale bedrijfstak.'

De andere verhuurders zijn verenigd in de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier (BES). Bart van der Meer, hun advocaat, spuwt vuur: 'De rechter heeft gezegd dat er overlast is. Maar de politie heeft gezegd dat er géén overlast is. Dat is nogal wat.' Ook het argument dat er geen alternatieve locatie hoeft te zijn deugt volgens hem niet. 'In de procedure voor het bestemmingsplan was het argument juist dat er een alternatieve locatie was. Dat is met elkaar in tegenspraak.' De raamexploitanten gaan in beroep bij de Raad van State, waardoor een definitief besluit nog wel een jaar op zich laat wachten. Barbara, een 32-jarige blonde Poolse, rillend in haar witte kanten lingerie, zegt graag te werken in het Spijkerkwartier. 'Er is hiert minder criminaliteit dan in Amsterdam. 'En een jaar is nog lang!' zegt ze en neemt haar plaats achter het raam weer in.

Bron: de Volkskrant, 28-01-2004


Terug naar Laatste nieuws