W: watertuin (ingang tussen parkstraat 96 en 98)

De watertuin ligt in hetzelfde blok als de ecologische tuin. Ooit lagen daar de waterpartijen van het landgoed Gelders Spijker. Dit gegeven en daarnaast de wens ook libellen, salamanders, kikkers en padden in de buurt een kans te geven, inspireerden bewoners tot een plan voor een tuin met grote vijvers. Het terrein kwam vrij na afbraak van een drukkerij. Daarna moest een oplossing gevonden worden voor de bodemvervuiling ter plekke. Vanaf 1991 konden bewoners en gemeente weer aan het plan verder werken. In 1993 vond de opening van de tuin plaats. De tuin biedt onderdak aan tientallen beschermde planten en dieren.

contactpersonen: frank foks / tonneke van oss/ elly telman / leen kuiper


wieden op de kruidenheuvel

overleg tussendoor


wieden in het krijtgrasland

schouw van de opstand


wilde kersen plukken

wieden tussen de stenen


snoeihout verzamelen