Check ook de pagina GROEN van de website www.spijkerkwartier.net en kijk eens op Spijkerkwartier op Facebook en volg ons op Spijkerkwartier op Twitter

WELKOM OP DE BOMEN 2014  ACTIE PAGINA
Dit is een Extra Pagina van de wijkwebsite www.spijkerkwartier.net met een directe verwijzing vanuit de voorpagina-vermelding of vanuit de pagina GROEN.

Het vervolg van de bomen in 2015: bomen2015


NIEUWS UPDATE
Nieuwe publicatie:
1). de Bomenlijst (in .pdf of als spreadsheet in .xls) en
2). de Bomenkaart (in .jpg) met de "terug-te-plaatsen-bomen".
3). de Bomenfotos (in een nieuwe pagina) met foto's van 22 september 2014.SEPTEMBER 2014: OPEN BRIEF AAN DE WETHOUDER
Link (klik hier) in pdf: Open brief aan wethouder Ine van Burgstede
(na correctie, want dit was eerder de heer Mink) en het college van B&W
.

Dance for Trees - wijkactie Spijkerkwartier tegen 't kappen!
Hoek Kastanjelaan/Parkstraat Donderdag 19 juni 20.00 - 21.30
Kom je ook!


Behoud Bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier


BOMEN IN ARNHEM OP FACEBOOK


Kaart met de nummers van de bomen (actie za 31 mei 2014)

Motie Partij voor de Dieren - Moratorium Bomenkap AFGEWEZEN [VVD, CDA, D66 en CU] in de raad ma-1jun'14 van de gemeente.
Het actiecomité schreef deze BRIEF AAN DE WETHOUDER van 3 juni 2014 als reactie op dit besluit.

Alweer zomaar een boom verdwenen? Ja! Kijk: (foto 2 juni 2014)


BOMENLIJSTEN!
Controleer zelf de bomen in uw eigen straat
op de bomenlijsten uit 2008:
Lijst 1 en lijst 2


* volg deze 2014 bomenactie live op twitter BomeninArnhem
       Ons centrale contact voor alle actie - het email adres is :     bomeninarnhem@spijkerkwartier.net


DE BOMEN IN HET  SPIJKERKWARTIER VERKEREN IN GEVAAR !
HELP PRINTEN check deze (klein) of deze (groot & dubbel) voor je kleurenprinter
Voor als je er (nog) geen in de bus kreeg, en hang 'm svp achter je raam als protest

HOUD HET SPIJKERKWARTIER GROEN!
                          STOP HET KAPPEN VAN DE BOMEN!
De gemeente kapt steeds meer bomen in het Spijker-en Boulevardkwartier.
         Steeds meer groen verdwijnt uit onze buurt.
De afgelopen tijd hebben verschillende plekken in de buurt die oorspronkelijk als
bestemming ‘groen’ hadden de bestemming ‘verkeer’ gekregen.
        De groene pleinen aan de Boulevard Heuvelink hebben zonder enig overleg met de buurt
i.p.v. groen nu de toekomstige bestemming ‘verkeer’. Ook de tuin achter de HBS aan de
Schoolstraat is van bestemming veranderd en werd daardoor kort geleden gerooid.
Alleen een Paardenkastanje staat er nog.
        Daarbij komt dat de gemeente na een pauze van drie jaar heeft besloten haar project
‘Buiten Gewoon Beter Spijkerbuurt’ weer op te pakken
. Lees meer...


waar is die tuin?     

Het schoolgebouw bekend als de Lorentz HBS aan de Schoolstraat had tot voor kort een weelderig groene voortuin. En een groene achtertuin.

Deze pagina gaat over het verdwijnen van groen in het Spijkerkwartier.

Verontruste burgers protesteren tegen de plotselinge kaalslag van groen.
De kaalslag gaat in een enorm tempo de laatste tijd (2014).
En er komt nog meer wellicht. Het 'groen' past niet in het zicht?
Namens alle levende wezens in de wijk, protesteer mee!
de bomenactiegroep.

INHOUD
* inleiding
* het verslag van de spontane bomenactievergadering 9 april 2014
* open brief aan de eigenaren van de school aan de Schoolstraat

* NIEUW brief aan de gemeenteraad van 22 april 2014
* enkele links
* Spijkerkwartier en bomen: in de pers (bijgewerkt t/m 24
april)
* terug naar groen-pagina op de website spijkerkwartier

INLEIDING

Voorlopige actiepagina april 2014 DUURZAME BOMEN SPIJKERKWARTIER

Het laatste nieuws, zondag 25 mei:
Twee lijsten van 2008 met een actie van Josien en Loet: de bomenlijsten, lijst1 en lijst2.

OPROEP ACTIEVERGADERING 9 APRIL 2014 19.00 uur De Lommerd
Directe aanleiding: twee lindebomen op de Boulevard Heuvelink aan de overzijde van de monumentale plataan (bij ong. nr. 89).
Plus de kap van enkele bomen waaronder een 60 jaar oude kastanjeboom bij de HBS op de Schoolstraat. Zie hieronder.
Het verslag van deze bomen-actie-vergadering 9 april 2014 in pdf staat hier

ONZE Slogans op één rij:

GEMEENTE: KAPPEN MET KAPPEN!
GEMEENTE: EEN BOOM VOOR EEN BOOM!
GEMEENTE: HANDEN AF VAN ONZE BOMEN!


------------------------

LINKS

Nieuw op de site: De Bomenlijsten van 2008 - LIJST 1 en LIJST 2

Protest tijdens de 2011 gebeurtenissen rond BuitenGewoonBeter in De Gelderlander:
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/bewoners-spijkerkwartier-staan-pal-voor-bomen-1.2306850#content

Link pagina waardevolle bomen en kapvergunning:
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Milieu_en_afval/Groenbeheer/Waardevolle_bomen_en_kapvergunning

Link collegebesluit waardevolle bomenlijst:
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Milieu_en_afval/Groenbeheer/Waardevolle_bomen_en_kapvergunning/Documenten_waardevolle_bomen/Besluit_waardevolle_bomenlijst_2013_ondertekend_deel_1.pdf

Link interactieve kaart met ruim 800 bijzondere vrijstaande bomen:
http://www.geo.arnhem.nl/gisviewer/viewer.do?code=2576bb3768933867070adce37d7c0a6c

Link overzicht waardevolle bomenlijst:
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Milieu_en_afval/Groenbeheer/Waardevolle_bomen_en_kapvergunning/Documenten_waardevolle_bomen/2013_besluit_deel_2_Aangevuld_Gemeentelijke_en_Particuliere.pdf

Link raadsbesluit waardevolle bomenlijst:
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Milieu_en_afval/Groenbeheer/Waardevolle_bomen_en_kapvergunning/Documenten_waardevolle_bomen/Getekend_raadsbesluit_deregulering_APV_2013.pdf

Link vragen D66 over bestemmingsplan Spijkerkwartier (laatste deel over bomen):
http://arnhem.d66.nl/2009/09/07/veel_vraagtekens_bij_bestemmingsplan_spijkerkwartier-boulevardkwartier-spoorhoek/

Link kappen bomen in Arnhem (omgevingsvergunning):
http://www.arnhem.nl/Digitaal_Loket/Producten_A_Z/K/Kappen_van_bomen_omgevingsvergunning

Link folder waardevolle bomen in Arnhem:
http://www.arnhem.nl/Digitaal_Loket/PDC_PDF_documenten/BWL/Waardevolle_bomen_in_Arnhem.pdf

Link criteria aanmelding waardevolle bomen:
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Milieu_en_afval/Groenbeheer/Waardevolle_bomen_en_kapvergunning/Documenten_waardevolle_bomen/Schema_criteria_plaatsing_def.pdf

Link Bestemmingsplan
http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.02020000705vastgesteld-/NL.IMRO.02020000705vastgesteld-/t_NL.IMRO.02020000705vastgesteld-.pdf#_2.2_Ruimtelijkestructuur
bestemmingsplan 2.2. Ruimtelijke structuur; 3.9 Groenbeleid; 4.2 Milieu/Ecologie; 4.3.1 Rijks Beschermd Stadsgezicht; 5.2.1 behoud cultuur historische waarden; 5.2.3. groenstructuur; 5.3 nieuwe ontwikkelingen Schoolstraat 35 (staat expliciet aandacht voor bestaande groenelementen); 6 Juridische aspecten, artikel 2.4 groen; 9 aanpassingen ihkv terinzagelegging art 23 Wet RO (oa Schoolstraat 35

Link vaststelling herzien bestemmingsplan Spijkerkwartier Staatscourant
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-10897.pdf

Link naar een stuk van BSI, waarin is aangegeven hoe en door wie de inventarisatie heeft plaats gevonden en waar bomen kunnen worden aangemeld.
http://www.bsi-bomenservice.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=188:arnhem-inventarisatie&catid=40:project-artikelen&Itemid=78

Bericht over onderhoud van monumentale boom in de Gelderlander:
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/onderhoudservice-voor-monumentale-boom-1.2304654

------------

PERS

Gelderlander - Arnhemse wijk komt in actie voor groen

ARNHEM DIRECT - LEES HET ARTIKEL IN PDF


Gelderlander persdienst- 5apr2014


En voor de pratende boom, zie deze korte video: http://youtu.be/xtE8xF-vVlQ

Naar top