Terug naar nieuws2003

Overstappen naar de Agendapagina

INFORMATIEAVOND “NIEUWE INRICHTING SPOORHOEK”

Geachte bewoner/ ondernemer van de Spoorhoek,

Hierbij nodigt de “Werkgroep Spoorhoek” u namens het wijkplatform de Lommerd van harte uit voor de informatieavond over de komende ontwikkelingen in de Spoorhoek.

Locatie: De Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8
Datum: Maandag 24 november a.s.
Tijdstip: Inloop 19.30 uur
Aanvang presentaties 20.00 uur

De indeling van de avond is als volgt:

· Introductie Werkgroep Spoorhoek
· Presentatie van de Mediamarkt
· Toelichting nieuwbouw door de architect
· Pauze
· Schets van de wijk door wijkplatform
· Toekomstvisie Spoorhoek door de werkgroep
· Discussie en vragenronde

Als u nog niet bekend bent met de nieuwbouwplannen in uw wijk dan kunt u zich op deze avond laten informeren. Wat de Mediamarkt is zal door een afgevaardigde van dit bedrijf op deze avond aan u verteld worden. Dat de komst van deze grote speciaalzaak van elektronica en witgoed gevolgen heeft voor de wijk staat vast.
Door extra bezoekers en verkeersdrukte die hierdoor zal ontstaan, krijgen we te maken met veranderingen in de wijk. Bewoners en andere betrokkenen van de Spoorhoek willen graag dat dit alles uiteindelijk positief zal uitpakken.
Omdat het nú de tijd is om hierover na te denken zijn er al wat ideeën op papier gezet, zodat de gemeente e.a. betrokkenen deze plannen kunnen meenemen hun besluitvorming. Daarom is het belangrijk dat u laat weten wat u van de ideeën vindt of wat u zelf voor ideeën heeft voor deze wijk.

Heeft u suggesties over bijvoorbeeld : autoverkeer, vuilcontainers, winkelen, straatmeubilair enz? dan zijn deze van harte welkom op de avond zelf of d.m.v. onderstaande antwoordstrook.

Mijn suggestie(s) zijn:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Naam:__________________________
Adres:__________________________

U kunt deze antwoordstrook inleveren bij:
Nexit Architecten Spoorwegstraat 48 of Atelier Jan Franssen Paterstraat 12

U kunt ook per mail kontakt opnemen via atelier.franssen@planet.nl

Terug naar nieuws2003