SAMEN LEVEN - SAMEN ETEN
in het Spijkerkwartier

Eten met de buren. Eten bij Thialf. Dat is het idee met de actie “Samen leven, samen eten” van 16 mei tot 16 juni. Er zijn vrije deelnemersplaatsen. Aanmelden via de Lommerd of een e-mail naar info@spijkerkwartier.net. Deelname kost niets, onkosten worden vergoed. Op 16 juni vanaf 15.00 uur is er feest met BBQ op Thialf. De actie is van de wijk samen met Osmose en humanistisch verbond. Lees verder voor aanmelding of meer informatie.

 

*****
Samen Leven, Samen Eten. Eten bij de buren. Alle wijkbewoners van het Spijkerkwartier, leden van het Humanistich Verbond en de mensen van het Islamitisch Centrum kunnen kennismaken met een andere cultuur naast de voordeur. Dat is het idee van van de actie die loopt van 16 mei tot/met 16 juni 2007. Het slot is op 16 juni om 15.00 uur met feest en een gezamelijke BBQ op de bouwspeelplaats Thialf. Vooraf aanmelden is gewenst en de kosten à €15,- per maaltijd (tot maximaal 6 personen, daarboven €30,-) worden vergoed door de organisatie. Ook de BBQ is vrij van kosten.

Op deze webpagina, op de site van www.spijkerkwartier.net wordt vanaf het verschijnen van de wijkkrant (28 april) het aantal vrije plaatsen vermeld:

HET AANTAL VRIJE DEELNEMERPLAATSEN STAAN IN ROOD VERMELD
De stand is van 22 mei 2007

- [ 16 ] deelnemer-plaatsen voor een etentje van de buren-met-de-buren.
- [ 16 ] deelnemer-plaatsen voor de moskee voor een etentje van de buren-met-de-mensen-van-de-moskee.

U kunt voor één van beide aanmelden!
De deelnemers zijn tevens van harte welkom op zaterdag 16 juni 's middags van 15.00 uur tot 20.00 uur met een gezamelijke BBQ op bouwspeelplaats Thialf . Dit geldt ook voor de genodigden van het Humanistisch Verbond, alle mensen van de moskee en alle wijkbewoners.

De deelnemers zorgen zelf voor hun gasten, maar we kunnen u ook helpen. Hoe zorgt u voor gasten?

1) Bel zelf aan bij uw buurman of -vrouw en maak een afspraak om samen te eten of
2) geef aan dat je met iemand van de moskee samen wilt eten..


Samen leven - Samen doen !


Samen doen
En de nieuwste actie van de gemeente heet "Samen leven, samen doen" en geeft geld voor verbroederende acties met buren en allochtonen. Het Spijkerkwartier kan niet achterblijven en bedacht de actie "Samen leven, samen eten".

Samen leven
Het devies van het nieuwe regeerakkoord is "Samen werken, samen leven". De nieuwe gemeenteraad zegt "Iedereen doet mee".Aansluiting van de actie
De actie "Samen leven, samen eten" sluit aan bij het nieuwe kunstproject "Het Menu". Deze actie is echter gestart als idee aan het einde van de Iftar-maaltijd bij de moskee van de Islamitische gemeenschap. Die maaltijd werd aan de buurtbewoners aangeboden op 20 oktober vorig jaar.


Organisatie
Samen met het Humanistisch Verbond en de Stichting Osmose is door het wijkplatform Spijkerkwartier een programma in twee fasen ontworpen om de “buren” samen te laten eten. Met de actie gaan 20 deelnemers van de moskee eten bij de wijkbewoners en 20 andere deelnemers uit de wijk eten bij de buren. De start is van de actie is op 16 mei. De actie duurt één maand.

Het kost geen geld
Voor het eten, voor de foto's en voor een verslag op maximaal 1 A4tje wordt per kok €15,- vergoed door de organisatie. Voor een maaltijd kunnen ook meerdere koks actief zijn voor een maaltijd vanaf 7 personen. Ook de BBQ op de bouwspeelplaats Thialf is vrij van kosten.

Verslag
Het verslag hoeft weinig werk: het menu en de indruk van de deelnemers is voldoende. Het verslag inleveren kan via email, bij de Lommerd (Spijkerstraat 185A - 6828DC Arnhem) of op 16 juni op Thialf van 15.00 uur.

Afsluiting - Eten op Thialf
De actie wordt op zaterdag 16 juni afgerond met een barbeque op Thialf voor alle deelnemers, wijkbewoners, mensen van de moskee van het Islamitisch Centrum en genodigden van het Humanistisch Verbond. De BBQ is van 15.00 uur tot 20.00 uur. De deelnemers kunnen op 16 juni vanaf 16.00 uur samen de expositie van foto's-met-onderschrift bekijken. Het adres van Bouwspeelplaats Thialf is: C.A. Thiemestraat 45 - 6828 DW Arnhem - telefoon (026) 4422095.

Start
De actie “samen leven, samen eten” start op 16 mei 2007 en loopt tot en met 16 juni 2007.

Aanmelden
Voor een plaats bij "eten bij de buren", stuurt u een mail aan info@spijkerkwartier.net of een briefje per post op het adres van wijkcentrum "De Lommerd" aan de Spijkerstraat 185A en noteer:
1) naam,
2) adres,
3) email en/of telefoon,
4) bank- of gironummer.
Bij inlevering van het verslag en een foto wordt het bedrag aan u overgemaakt.

Deelnemers zorgen zelf voor hun gasten, maar we kunnen u ook helpen.
Hoe zorgt u voor gasten?
1) Bel zelf aan bij uw buurman of -vrouw en maak een afspraak om samen te eten of
2) geef aan dat u met iemand van de moskee samen wilt eten..


Actie-informatie
Op deze webpagina, op de site van www.spijkerkwartier.net wordt vanaf het verschijnen van de wijkkrant het aantal vrije plaatsen vermeld die gereserveerd kunnen worden.

*
De foto's van de Bazaar zijn gemaakt op 1 april 2007 aan de Boulevard Heuvelink

Organisatiecomittee
Osmose + Wijkplatform Spijkerkwartier + Humanistisch Verbond
contact: Egbert Bouwhuis
ambtelijk secretaris Spijkerkwartier.
Tel. 026 - 4423354
info@spijkerkwartier.net